• Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  03.10.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3921050
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune

Sykepleiere 100 %

Haugesund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du sykepleier og interessert i eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av et team som gjør en forskjell for våre pasienter med fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver? Da ønsker vi deg med på teamet
Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består av blant annet sykehjem, omsorgsboliger, dagavdeling, kjøkken, frisør og aktivitetsavdeling.  Sykehjemmet har tre langtidsavdelinger, en somatiske og to demensavdeling.
Visjonen til Udland omsorgssenter er respekt, likeverd og ansvarlighet. Vårt fokus er på pasientenes behov og bidra aktivt til at den enkelte kan benytte sine egne ressurser. Det skal være faglig og god kvalitet på tjenestene vi utøver. Vi jobber etter primærsykepleiesystemet og er opptatt av at Udland omsorgssenter er en trygg og god plass for de som bor her og deres pårørende.

Arbeidsoppgaver:

Faglig ansvarlig for de pasientene man er tildelt ansvar for, vi arbeider etter primærsykepleiersystemet
Informere/veilede pasienter og pårørende, gjennomføre nettverksmøter.
Sørge for gjennomføring av nødvendige risikovurderinger i henhold til pasientsikkerhet.
Ansvar for å sikre at tiltaksplan evalueres og oppdateres etter behov.
Samarbeide tett med annet helsepersonell og delegere oppgaver ut i fra kompetanse.
Sykepleiefaglig oppfølgning av pasienter i tett samarbeid med primærkontaktene.
Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal
Dele kunnskap, samt veiledning av kollegaer, studenter og nyansatte. 
Hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer
Bidra aktivt i utviklingsprosesser og HMS arbeid
Utføre sykepleiefaglige prosedyrer og oppgaver, samt ivareta retningslinjer og krav til god sykepleie
Delta i gruppens arbeidsoppgaver, være en god rollemodell og bidra til at enhetens visjon og mål følges

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som sykepleier gjerne med relevant videreutdannelse
Generelt gode datakunnskaper
Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
Tilsetting i stillingen krever tilfredsstillende politiattest i henhold til gjeldende lovverk.  
Personlig egnethet vektlegges  
Være oppdatert innen eget fagområde

Personlige egenskaper:

Du er faglig engasjert og har interesse for ny læring.
Du trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs.
Du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende.
Du har evne til å gi og ta imot veiledning.
Du har gode etiske og faglige holdninger.
Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere utfra avdelingens ressurser.
Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos pasientene.
Du er tydelig, motiverende, tilstedeværende og raus.
Det forventes at du er lojal mot beslutninger som tas og følger gitte retningslinjer

Vi tilbyr:

100 % stilling med arbeid for tiden hver 3. helg
Hos oss møter du et godt utviklet fagmiljø med mange dyktig kollegaer.
Mulighet for videreutdanning i tråd med omsorgssenterets kompetanseplan.
Spennende og varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer.
Et godt og stabilt arbeidsmiljø.
God sykepleierdekning.
Gode parkeringsmuligheter for både bil og sykkel.
Gode pensjons- og forsikringsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring.
Startpakke for sykepleiere som flytter til  kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/ etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør totalt kr. 40.000,-. Kr. 20.000 utbetales ved oppstart, og resterende kr. 20000.- utbetales  dersom sykepleieren fortsatt er i stilling i Haugesund kommune etter ett år. Utbetaling av kr. 20.000.- etter ett år medfører bindingstid på ytterliggere ett år

 
 • Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  03.10.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3921050
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune