Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Sykepleier1

 

Vi i hjemmesykepleien i Hillevåg og Hinna leverer tjenester hjemme hos mennesker som trenger medisinsk behandling, opplæring, pleie og omsorg i ulike faser i livet.
Vi består av en stor og stabil gruppe engasjerte og selvstendige sykepleiere og fagarbeidere. Nå trenger vi en ny sykepleier 1.

Du vil som sykepleier 1 være den som har kontrollen over alle administrative og koordinerende oppgaver rettet mot våre pasienter. Sykepleier 1 jobber dagstilling
og hver 6. helg. Du vil i samarbeid med kollegaer følge opp pasienter med varierte behov for medisinsk oppfølging og pleie. Som sykepleier 1 vil du i samarbeid med helse og velferdskontoret ha stor innflytelse på hvordan tjenesten skal organiseres og utformes. Vi setter pasientenes ressurser og brukermedvirkning i fokus, og vårt mål er at de skal leve aktive og meningsfylte liv og å kunne mestre å bo hjemme lengst mulig. Gjennom brukerundersøkelser ser vi at vi har mange svært fornøyde brukere av vår tjenester. Gode resultater gjør jobben vår givende og fører til trivsel blant våre kollegaer. 
Vi holder til i nye og flotte lokaler i Torgveien 15C i Hillevåg.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen er primært administrativ og den skal sikre kvaliteten og koordinering av tjenester vi gir våre pasienter.
  Ivareta den daglige organiseringen rundt pasientene.
  I samarbeid med primærkontakten; sørge for dokumentasjon som sikrer kontinuitet i tjenestene til våre pasienter. 
  Ivareta oppgaver rundt nye pasienter
  Medansvarlig for evaluering av tjenesten
  Ha hovedansvar for samarbeid med pasientens koordinator på HVK
  Ha et særlig ansvar for å påse at samarbeid og kommunikasjon med pasientens fastlege, pårørende, dagsenter, apotek etc. blir fulgt opp.
  Medansvar for intern avvikshåndtering jf. prosedyre for avvikshåndtering.
  Delta på samarbeidsmøter 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • En fordel med erfaring fra hjemmesykepleien
  Førerkort til personbil
  Norsk er arbeidsspråk. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkende med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø
  Du er strukturert og effektiv
  Du er opptatt av å finne løsninger, du er initiativrik og positiv.
  Du har en god evne til å kommunisere og samhandle med pasienter og kollegaer.

Vi tilbyr:

  Dagstilling med jobbing hver 6. helg, 37,5 timers uke.
  Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø.
  Gode kombinasjon av selvstendig arbeid og samarbeid i team.
  Varierte og utfordrende oppgaver med gode utviklingsmuligheter.
  Mulighet for deltakelse i fagnettverk for ressurspersoner.
  Mulighet for deltakelse i fremtidige prosjekter for å øke kvaliteten på våre tjenester (for eksempel velferdsteknologi).
  Lønn etter ansiennitet:
  •Sykepleier 1, stillingskode: 717401, årslønn kr. 423.500 - 537.300 etter ansiennitet
  •Funksjonstillegg