Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2020
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Vikariat
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3263097
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Sykepleier vikariat, Selfors korttidsavdeling (2020/401)

Avdeling for institusjonstjenester
Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttids- og avlastningsplasser, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelpetilbud og sentralkjøkken. Totalt er det 245 institusjonsplasser fordelt på 4 sykehjem og Helseparken, med 280 årsverk sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Som arbeidsgiver skal vi være fremtidsrettet og attraktive. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og brukermedvirkning til beboere i sykehjem- og korttidsavdelingene.
Nå vil vi ha deg med på laget!

Ved Selfors sykehjem er det ved Selfors korttidsavdeling ledig:

 • 100% vikariat som sykepleier, fra dags dato til 31.03.2022 med mulighet for fast ansettelse.

Avdelingen har 20 korttidsplasser. Pasienter på korttidsplass tilbys tidsbegrenset opphold, for kartlegging, vurdering, pleie, behandling, opptrening og avlastning. Hos oss får du en spennende arbeidshverdag med mange forskjellige faglige utfordringer og muligheter.
Du møter både akuttsituasjoner, og kroniske lidelser som fordrer langsiktig behandlingstilnærming.
Her vil du jobbe i et team: I tillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere har vi lege og tett samarbeid med rehabiliteringstjeneste og hjemmetjenester og tildelingskontor.

Vi søker selvstendige personer som er brukerorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Arbeidserfaring med jobb i korttidsavdeling er en fordel.
• Gode samarbeidsevner
• Har evner til å jobbe selvstendig og i team
• Beherske en jobbsituasjon med stor turnover av pasienter
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlig egnethet:
• Du er løsningsorientert, handlekraftig
• Du trives i møtet med pasienter og pårørende
• Interesse og kompetanse om veiledning, motivering og opplæring
• Evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og strukturert
• Du er en bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø
  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisninger og faglig oppdatering
• Stipendordninger ved relevant videreutdanning
• Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: Turnus med arbeid hver 3. helg.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuell intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkere oppgi om de også vil stå som søkere på andre ledige stillinger.
To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
konstituert avdelingssykepleier Heidi Larsos, tlf: 751 46831, eller mail heidi.larsos@rana.kommune.no

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link denne side.

Søknadsfrist: 06.12.2020