• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4694017
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Ledig stilling

Halden kommune

Sykepleier, vikariat med mulighet for fast tilsetting

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med på å videreutvikle Halden Helsehus?

 

2. avd. KAD og korttid har ledig sykepleier stilling:

 • Sykepleier – svangerskapsvikariat 62,91% natt ledig fra d.d. til 31.1.22 med mulighet for fast tilsetting ved Halden Helsehus. Fleksiturnus.

 

 Enhet Helsehus

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og skal være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder ulike tjenester: 3 avdelinger bestående av 5 rehabiliteringsplasser, 4 kommunale akutte døgnplasser (KAD), 32 korttidsplasser, 6 palliative plasser og 2 langtidsplasser, Legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten og avdelingen for aktivitet og mestring (fysioterapeuter, ergoterapeuter, syn/hørsel kontakt, hjelpemiddellageret, kreftkoordinator, demenskoordinator og frisklivsentral). Helsehuset skal totalrenoveres og er for tiden plassert på Karrestad. Vi flytter tilbake til nye lokaler etter sommeren 2022.

 

Beskrivelse av arbeidssted:

2. avd. KAD og korttid er en spennende avdeling som er i kontinuerlig vekst og utvikling. Avdelingen gir tilbud til pasientgrupper som trenger korttidsopphold før, istedenfor eller etter sykehusinnleggelse. Avdelingen har ca. 19 årsverk fordelt på sykepleiere og helsefagarbeidere. Det er også knyttet lege, fysioterapeut og ergoterapeut til avdelingen

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Nødvendig helsehjelp; herunder stell, pleie og medisinsk behandling.
 • Bruke det kliniske blikket for å forebygge sykdom og iverksette best mulig tiltak for pasientene.
 • Sykepleiefaglig ansvar for oppfølging av pasientene, herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering og igangsetting av sykepleiefaglige tiltak.
 • Være en pådriver for at pasientenes hverdag skal være god og meningsfull. Tilrettelegge for at våre pasienter skal kunne oppleve trivsel, respekt og trygghet.
 • Ivareta pårørende i ulike situasjoner.
 • Være en støttespiller for avdelingsleder og øvrige kolleger i enheten.

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisert sykepleier, gjerne med etter- og videreutdanning

 

Personlige egenskaper: 

 • Du er en trygg, tydelig og faglig engasjert sykepleier som setter pasientene i fokus.

 • Du er god til å arbeide selvstendig og ser på teamarbeid som en selvfølgelig måte å jobbe på.
 • Du har gode samarbeidsevner, er motiverende, løsningsorientert og fleksibel.
 • Du viser respekt og omtanke for våre pasienter og kolleger.
 • Du har gode verdier, høy arbeidsmoral og støtter lojalt opp om fattede vedtak.
 • Du liker bredde og utfordringer i arbeidsoppgavene.
 • Du har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
 • Du har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes.
 • Latter og humoristisk sans er noe vi setter pris på i hverdagen.
 • Personlig egnethet og referanser vil vektlegges.

 

Vi tilbyr:

 • Tverrfaglig miljø og nettverk.
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
 • Vi har fokus på positivt læringsmiljø og kvalitetsarbeid.
 • Turnusarbeid med 35.5 timers arbeidsuke.
 • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jmfr. Helsepersonelloven.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jmfr. Helsepersonelloven.

Lønn i hht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4694017
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune