Sykepleier (vikariat)

Stavanger Kommune

Sunde sykehjem skal endre organiseringen av sykepleiere og helsefagarbeidere. For at vi skal kunne møte krav og forventninger og samtidig sikre god pasientsikkerhet, opprettholde faglig forsvarlighet og sikre trygge rammer innfører nå Sunde sykehjem sykepleiere i stab.

Sykepleierne i staben fungerer som veiledere og rådgiver for avdelingene. De utfører kliniske observasjoner og undersøkelser, utarbeider tiltaksplaner og deltar i brukersamtaler. Sykepleier jobber tett med tilsynslegen, og har medvirkningskraft fordi de har kjennskap til alle våre 54 beboere på tvers av avdelingene.

Vil du lære om sykehjemsmedisin og få være nær dem som trenger sykepleieromsorg? Da har du muligheten til å bli med på å utvikle bruk av kompetanse til riktig tid.

Dette er i utgangspunktet en fulltidsstilling, men mulighet for redusert om ønskelig. Ansettelse fra 1. juli eller så snart som mulig.

Arbeidstid er pt. turnus D/A og arbeid pt. hver 3. helg.
Høres dette spennende ut?
Vi søker deg som er engasjert og selvstendig i rollen som sykepleier, og tilbyr varierte oppgaver med stort fokus på faglig utvikling og fleksibilitet.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleier i stab vil være et team som jobber tett sammen, og har primæransvar i avdelingene.
 • Sykepleiere i stab jobber utenom annen bemanning og er i hovedsak fristilt til sykepleieoppgaver på sykehjemmet. Ved fravær kan sykepleier i stab avlaste avdelingene med andre, ordinære oppgaver.
 • Sykepleier i stab skal utføre sykepleieroppgaver i hele sykehjemmet, og skal ivareta sykepleieroppgaver som direkte sykepleie til pasienter, oppfølging av pasient og pårørende, medikamenthåndtering, dokumentasjon og rapportering.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Personlige egenskaper vektlegges ved tilsetting.
 • Det er en forutsetning at søker mestrer norsk skriftlig og muntlig tilfredsstillende.
 • Tilsetting forutsetter at gyldig og tilfredsstillende politiattest fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Fleksibel og løsningsorienter
 • Evne til å takle stress og hyppige omstillinger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og stort engasjement
 • Meningsfylte, og til tider hektiske arbeidsdager
 • Fokus på gode muligheter og fagutvikling
 • Gratis parkering
 • Hjem-jobb-hjem ordning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger for offentlig sektor
 • Stillingskode 717400: Årslønn kr. 410000-514200 etter ansiennitet. Turnustillegg på kr. 12.000,- årlig. Tillegg reduseres for stillingsstørrelse.