Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nordreisa kommune

Sykepleier/ vernepleier ved Sonjatun sykehjem

Offentlig forvaltning

Sonjatun sykehjem er et sykehjem med 11 beboere og 5 senger for korttidsopphold.
Vi har nå ledig 2 stillinger for sykepleier/vernepleier, begge 100%.
Dette er stillinger med 3 delt turnus. Arbeid i helg kan justeres fra hver 3.helg til til sjeldnere avhengig av valg av vaktlengde. Stillingsprosenten kan justeres i samarbeid med søker og søkers mulighet/ønske om å jobbe  langhelg (12,5 t./dag i helg) eller 12,5 t/dag i deler av turnusperioden. Turnus perioden kan være på 6 eller 12 uker.

Vi søker sykepleier/vernepleier som er motivert og interessert i å jobbe innenfor fagfeltet og holde seg faglig oppdatert. Videre jobber vi for å skape et godt arbeidsmiljø med respekt for og tillit til hverandre. 
De ansatte får mulighet til å jobbe med beboere/pasienter i både lang - og korttidsopphold i sykehjem og i andre deler av helse og omsorgstjenesten.

Personalet jobber for å gjøre den daglige tilværelsen for beboerne så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig. Vi ønsker at personalet er motivet og interessert i å jobbe med eldre og til en hver tid holder seg faglig oppdatert.

Vi skal skape et godt arbeidsmiljø med respekt for og tillit til hverandre og gjennom det få et godt bomiljø for våre beboere. For pasientene i korttidsopphold er tverrfaglig samarbeid nødvendig for å styrke rehabilitering og mestring for den enkelte.
Helse og omsorgstjenesten er i gang med å innføre trygghetsskapende teknologi i hverdagen.


Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver som naturlig følger med i stillingen som sykepleier.
 • Bidra til at våre beboere får dekket sine grunnleggende behov
 • Gi våre beboere en opplevelse av trygghet, verdsettelse og respekt
 • Sørge for god tjenesteyting på tvers av aktuelle institusjoner
 • Ivareta god kommunikasjon med våre pårørende
 • Bidra og delta i tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
  • Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere- språknivå B2 Gjelder ikke søkere med svensk/dansk som morsmål.
 • Grunnleggende datakunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og engasjert
 • Stabil, selvstendig og fleksibel
 • Tar initiativ og er løsningsorientert
 • Positiv og har pågangsmot
 • Du kan samarbeide og kommunisere med forskjellige mennesker på ulike nivå, i og utenfor organisasjonen.
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Er omstillingsdyktig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Godt utarbeidet  fagmiljø
 • Mulighet for faglig utvikling og spesialisering innenfor fagfeltet
 • Medlemskap i gode pensjons og forsikringsordninger
 • Rekrutteringstillegg på kr. 30.000,- pr år 
 • Rekrutteringsstipend kr.50.000,- med 2 års bindingstid.
 • Gode muligheter for et variert kultur og friluftsliv
 • Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest.
 • Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

 

Økonomiske fordeler- Tiltakssonen for Nord- Troms og Finnmark. Som innbygger i Nordreisa kommune vil du automatisk få tilgang til betydelig fordeler gjennom tiltakssonen for Nord- Troms og Finnmark.

Vi nevner her:

 • Gratis barnehage fra 1. august 2023
 • Nedskriving av gjeld i lånekassen med 20 % per år, maksimalt kr. 30.000 (fra 2023)
 • Lavere skatt på alminnelig inntekt, lavere trinnskatt og ekstra fradrag på skatten i form av Finnmarksfradrag.
 • Lavere strømkostnader jamfør bortfall av forbruksavgift på strøm og bortfall av mva på strøm. 

 .