Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/ Vernepleier  til Sikkerhetsseksjonen ved ASP

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være en del av et stort og engasjerende fagmiljø ved Avdeling spesialpsykiatri?

Sikkerhetsseksjonen søker engasjerte medarbeidere! Er du utdannet Sykepleier eller Vernepleier kan du være den vi søker etter. Dette er en flott mulighet for Sykepleiere/Vernepleiere som ønsker å jobbe i en ledende sikkerhetsseksjon.

Vi har ledig 1 fast 100 % stilling  i dag/kveld turnus med arbeid hver 3 helg.

Vi har ledig 1 vikariat 100% stilling i dag/kveld turnus med arbeid hver 3 helg

Tiltredelse etter avtale,  intervjuer og ansettelser gjøres fortløpende

Avdeling spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus, og har pasientbehandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Avdelingen har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen er beliggende på Skedsmokorset, 16 km fra Akershus Universitetssykehus, Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum.
Avdelingen har tre lukkede seksjoner med til sammen 30 døgnplasser for pasienter i alderen 18-65 år.

Seksjon B, Sikkerhetsseksjonen, har 8 sengeplasser og behandler pasienter dømt til behandling, og pasienter med alvorlig sinnslidelse i kombinasjon med vedvarende utfordringer knyttet til vold og utagering. Sikkerhetsseksjonen er en faglig utfordrende arbeidsplass med et svært godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer fra ulike yrkesgrupper.
Seksjonen er i stadig utvikling, med stort fokus på å bygge opp en godt faglig fundament og er en moderne sikkerhetsseksjon. Vi er opptatt av forskning og fagutvikling og benytter b.l.a metoder som Reflekterende tilnærming (knyttet til vold), MAP, Åpen dialog i nettverksmøter, ERM, KMT. Vi jobber med utvikling ved å delta i ulike prosjekter,  og verktøy  som benyttes i kvalitetsforbedrende arbeid.

Vi har fokus på alles 100 % ansvar, styrke de ansattes kompetanse  og hver enkelts bidrag til at seksjonen når sine mål.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutisk behandling til pasienter med psykoselidelser og forhøyet voldsrisiko
 • Håndtering av fysiske konfliktsituasjoner
 • Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig
 • Være en del av tverrfaglige i team
 • Koordinatoransvar i pasient team 
 • Ansvarsvakt
 • Medikamenthåndtering
 • Ivareta det sykepleiefaglige arbeidet 
 • Samarbeide internt og eksternt med aktuelle samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier eller Vernepleier,  det kreves autorisasjon
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid, fordel med erfaring innenfor sikkerhetspsykiatri og/eller  erfaring innenfor rus og avhengighet
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper:

 •  Fysisk og mentalt skikket til å håndtere pasienter ved situasjoner med utagering
 •  Du må være trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjonen til andre
 •  Du må være faglig engasjert, positiv, fleksibel og innstilt på å bidra til å finne løsninger
 •  Ansvarsbevisst og lojal 
 •  Du må ha gode samarbeidsevner 
 •  Det vil fortas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet.

Vi tilbyr:

 • Et positivt og aktivt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Sikkerhetstillegg og konkurransedyktige betingelser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet til å delta i forskning og spennende prosjekter
 • Internundervisning, fagdager og seminarer
 • Opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Bedriftsidrettslag, muligheter for hytteleie og andre gode velferdstilbud
 • Gratis parkering