Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier til FACT team 

Offentlig forvaltning

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

Bærum DPS og Bærum kommune har sammen to integrerte FACT-team. Medarbeidere fra spesialisthelsetjenesten og kommunen jobber sammen etter beskrivelse i FACT-håndboken. Teamet er lokalisert på Bærum DPS. Vi har nå ledig fast 100% stilling i FACT 1. Seksjonen har hovedsakelig ansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med psykoselidelser og andre sammensatte og komplekse tilstander med behov for langvarig oppfølging.

Vi har ansvar for alle pasienter i Bærum som er underlagt tvunget psykisk helsevern og ambulering er en del av vår arbeidsmetodikk. Det er et nært samarbeid med fastleger, kommunale tjenester og Blakstad sykehus. Poliklinikken har et stort tverrfaglig miljø. Utover FACT-team har seksjonen et psykoseteam. 


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Minimum 3-årig helsefaglig utdanning fra høyskole eller universitet

 • Krav om videreutdanning eller erfaring fra fagfeltet psykisk helse og rus
 • Ønskelig med kjennskap til kommunalt psykisk helsearbeid og spesialisthelsetjenesten
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, gode norskferdigheter er nødvendig
 • Førerkort
 • DIPS kompetanse er ønskelig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • Er en god lagspiller, men arbeider også godt selvstendig
 • Evne til fleksibilitet
 • Evne til refleksjon og forståelse av rammer
 • Evne til å håndtere krevende situasjoner
 • Lojal og kan etterleve overordnede føringer
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • Hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljø med høy kompetanse og lang erfaring innen feltet
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Lønn og tiltredelse etter gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland