Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/ Vernepleier som trives med å jobbe om natten.

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som er positiv og løsningsorientert. Du er strukturert i din arbeidshverdag  og er i stand til å ta selvstendige avgjørelser. Du er fleksibel i din arbeidshverdag samtidig som du behersker travle netter. 

Personlig egnethet vektlegges i stor grad.

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

Avdeling for Rus og Avhengighet (ARA) har tilbud innen avgifting, døgnbehandling, strukturert poliklinisk behandling og legemiddelassistert rehabilitering. Vi samarbeider tett med våre kolleger i de øvrige avdelingene for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og vi har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Vår behandling bygger på prinsippene for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har 141 årsverk.

Avdelingen inngår i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Vi har et av Norges mest komplette
tilbud innen fagfeltet. Det gjør oss i stand til å behandle et bredt spekter av lidelser innenfor
voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus/ avhengighet - med riktig fagkunnskap og kvalifiserte spesialister. Klinikken har som overordnet mål å hjelpe pasientene og familiene deres til økt mestring og bedret livskvalitet. Tilbudet omfatter både døgn-, dag- og poliklinisk behandling. Vi har egen forskning- og fagutviklingsenhet, i tillegg vektlegges undervisning og veiledning for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Behandlingsseksjonen ARA Konnerud har 12 døgnplasser og behandling gis i
inntil 16 uker. Vi er lokalisert på Konnerud i Drammen. Behandlingen består av gruppeterapi,
individualterapi, familiesamtaler og miljøterapi. Vi arbeider i team rundt hver enkelt pasient. 

Nå trenger vi deg som ønsker å jobbe om natten i 66,7 % stilling. Vi har en svært gunstig turnus med arbeid hver 3. helg.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre individuelle behandlingstiltak i tråd med pasientens behandlingsplan og behov.
 • Innhente opplysninger, observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne. Vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige tiltak. 
 • Føre pasientjournal etter gjeldende regler. 
 • Legemiddelhåndtering. 
 • Delta i tverrfaglig samarbeid. 
 • Tilstedeværelse og samhandling med pasienter. 

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. 

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen fagområdet psykisk helse og rus eller somatikk.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Liker å jobbe om natten. 
 • Er positiv, strukturert og har god gjennomføringsevne.  
 • Er løsningsorientert og har vilje til å hjelpe andre.
 • Er fleksibel og evner å håndtere travle netter. 
 • Er selvstendig, men evner å samarbeide i team. 
 • Har god skriftlig fremstilling.

Personlig egnethet vektlegges i stor grad.

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.