Sykepleier/vernepleier søkes til Tastarustå bofellesskap 1. etg

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.   

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende. 

På tastarustå bofellesskap 1. etg bor det mennesker med utviklingshemming i ulik grad. Beboerne er i aldersgruppen 21 til 35 år. Vårt mål er at Tastarustå skal være et godt sted for alle - beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse. I personalgruppen vil vi ha kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere som gir beboerne tjenester av god kvalitet og som bidrar til fagutvikling og et godt arbeidsmiljø. 

Vi trenger nå en sykepleier/vernepleier i 100% stilling fom. 1.des.2021.

Arbeidsoppgaver:

Den ansatte skal:

 • Sykepleier/vernepleier har hovedansvar for igangsetting, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver og tiltak i tråd med vedtak som er fattet for den enkelte bruker.
 • Sykepleier/vernepleier har ansvar for kontakt med fastlege og for medisinsk behandling ordinert av fastlege og/eller spesialisthelsetjeneste.
 • observere brukers helsetilstand og iverksette nødvendige tiltak
 • ivareta primær- og sekundærkontaktansvar
 • arbeide målrettet sammen med den enkelte bruker
 • ivareta den enkelte brukers rettssikkerhet
 • bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak
 • dokumentere/rapportere i CosDoc: tiltaks-/pleieplan, observasjoner, tiltak og evalueringer og Avvik.
 • Godkjenne tiltaks-/pleieplan.
 • Godkjenne Kvalitetsregistrering og IPLOS
 • undervise og veilede medarbeidere, nyansatte, vikarer, studenter, elever og lærlinger i utførelse av arbeidsoppgaver.
 • undervise og veilede brukere og pårørende
 • være ressursperson innenfor avtalte fordypningsområder
 • arbeide i tråd med Retningslinjene for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune
 • Utøve tjenesten i samsvar med gjeldende lover, regler, forskrifter og retningslinjer
 • Har taushetsplikt etter Forvaltningsloven og Lov om helsepersonell
 • Skal forholde seg til personalreglement, etterleve etiske retningslinjer og arbeide i samsvar med kommunens/virksomhetens/avdelingens målsettinger
 • Har ansvar for å holde seg faglig oppdatert og for å innhente informasjon i forhold til god faglig utførelse av arbeidsoppgaver
 • skal medvirke til et godt samarbeid med medarbeidere, brukere, pårørende og andre personer eller instanser skal bidra til et godt og inkluderende arbeidermiljø i tråd med helse-, miljø- og
  sikkerhetslovgivning.

Kvalifikasjoner:

 • Gyldig autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Det er en fordel at du har erfaring fra lignende arbeid med beboergruppen.
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere. 
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen 

Personlige egenskaper:

Vi er på jakt etter deg som:

 • setter pris på at ingen dager er like, og som blir ekstra effektiv når det er høyt tempo.
 • Når det er hektisk hos oss er vi avhengig av at vi samarbeider godt om å fordele oppgavene og vi hjelper hverandre. Vi er derfor helt avhengige av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig .
 • Gjennomgående for hele virksomheten er at vi hjelper hverandre når det trengs. Derfor er det viktig at du er hjelpsom og bryr deg om dem du jobber med.  
 • Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre.
 • Du har en god arbeidsmoral- det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
 • Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes. 
 • Du har respekt for, og er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.

Vi tilbyr:

717400 Sykepleier årslønn 423,500 – 532,500 (Turnustillegg på kr. 12 000 årlig. Forutsetter 35,5 t. arbeidsuke. Tillegget reduseres i fht. stillingsstr.) 

645500 Vernepleier årslønn 423,500 – 532,500  (Turnustillegg på kr. 12 000 årlig. Forutsetter 35,5 t. arbeidsuke. Tillegget reduseres i fht. stillingsstr.)