Detaljer

 • Søknadsfrist
  04.06.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Sykepleier
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  729539

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier/vernepleier søkes til Karrestad sykehjem og eldresenter

Sykepleier eller vernepleier søkes til Karrestad sykehjem og eldresenter

Vil du bli med oss inn i en spennende fremtid?

Enhet sykehjem består av 2 sykehjem for personer med demens og 2 somatiske sykehjem, samt et eldresenter. Vi satser i stor grad på kompetanse, myndig gjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker oss fornøyde medarbeidere som kan bruke og utvikle sin kompetanse sammen med et tilretteleggende og synlig lederskap. Fag- og kvalitetsrådgiver og trivselskoordinator er tilknyttet enheten, samt mange frivillige. Vi satser stort på en aktiv omsorg.

Vi tilbyr god mottakelse, nødvendig opplæring og støtte i et spennende fagmiljø. Vi har mulighet for overnatting hvis du trenger det.

Beskrivelse av arbeidssted

Karrestad sykehjem og eldresenter

Karrestad Sykehjem og eldresenter ivaretar i dag 45 pasienter. En avdeling for 15 personer med demens, en avdeling med 20 somatiske langtidsplasser og 10 omsorgsboliger. Vi er et aktivt sykehjem med dyktige medarbeidere. Egen sykehjemslege er tilsatt. Vi har behov for å kunne utøve somatisk behandling på faglig og kvalitativt godt nivå. Vi ønsker å styrke vår avdeling med flere sykepleiere, gjerne spesialsykepleiere som bidrar til utvikling for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Karrestad sykehjem og eldresenter vil våren 2019 flytte inn i nye Bergheim bo- og behandlingsenter.

Vi har følgende stilling ledige ved Karrestad sykehjem og eldresenter:

-Vernepleier/sykepleier 80 % vikariat ledig fra d.d. og ut året, med mulighet for forlengelse og/eller fast stilling

Vi tilbyr:

-Faste stillinger, med turnus og 3 hver helg

-Lønnskompensasjon for etter og videreutdanning

-Inngangslønn for nyrekruttering kr 10 000.- mer en garantilønn (ut over tabell lønn)

-Bonus ved ekstra helger. (Kr 10 000.- for 2 helger og 20 000 for 4 helger pr. år)

-Mulighet for videreutdanning

Tilrettelagt for etisk refleksjon i hverdagen, alle avdelinger

-Deltakelse i utviklingsprosjekter, med god veiledning fra fag og kvalitetsrådgiver, samt forsker som er tilknyttet enheten.

-Vi satser på internundervisning og gode tverrfaglige/etatlig nettverk

Vi søker:

-Autoriserte vernepleier/sykepleiere, gjerne med etter og videreutdanning

-Faglig engasjement og evne til samarbeid

-Gode bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø

-Personlig egnethet vektlegges.

-Vi oppfordrer menn til å søke

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

 For mer opplysninger om Enhet Sykehjem se kommunens hjemmeside

http://halden.kommune.no/helseogomsorg/enhet_sykehjem/Sider/side.aspx

For ytterligere informasjon kontakt områdeleder Anniken Nilsen, mobil +47 412 724 41,

www.anniken.nilsen@halden.kommune.no

Attester og vitnemål tas med når du innkalles til intervju

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no - Ledige stillinger.                                                                                                             Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Jane Anita Hammerstad, Avdelingsleder, mobil: 47476673, anita.hammerstad@halden.kommune.no