Detaljer

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  27.10.2020
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3202224
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Sykepleier/Vernepleier søkes til 100% fast stilling

Tjenesteområdet psykisk helse og rus tilrettelagte boliger og akutte tjenester, er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap, og setter alltid pasienten i sentrum gjennom recovery og en høy grad av brukermedvirkning. Vi jobber mot økt selvstendighet og mestring med den enkelte pasient.

Tjenesteområdet består i dag av 7 avdelinger som er geografisk spredt i kommunen. Vi utfører helsetjenester til voksne med alvorlige og langvarige utfordringer innen psykisk helse og eller rus som trenger oppfølgning over en kortere eller lengre periode. Tjenesteområdet jobber nå med implementering av Mentaliseringsbasert terapi(MBT) og individuell mestring og tilfriskning (IMR) som felles behandlingsmetodikk i avdelingene.

Rudsdalen bolig søker nå en ny medarbeider som er utdannet sykepleier eller vernepleier i 100% fast stilling. Oppstart etter avtale.

Boligen er preget av høy faglighet og godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsoppgaver
 • Sammen med pasienten, sikre at primærkontaktoppgaver gjennomføres i tråd med rutine
 • Planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere pasientbehandlingen og dokumentere dette i elektronisk pasientjournal  
 • Bidra til forsvarlig drift med god kvalitet, utføre tjenester og bidra til at driften ved avdelingen er i tråd med vedtatte etiske retningslinjer
 • Utøve miljøterapi med fokus på ressurser, bedringsprosesser og livskvalitet
 • Delta i, koordinere og lede møter rundt pasienter 
 • Håndtere/administrere medikamenter i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering
 • Gjennomføre egen kompetanseplan
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier. HPR-nr registreres i CV
 • Gode norskkunnskaper. Søkere utenfor Skandinavia skal ha bestått Norskprøve C1 skriftlig og muntlig
 • Gode data- og dokumentasjonsferdigheter
 • Det stilles krav til relevant arbeidserfaring
 • Det er ønskelig at du har videreutdanning innen psykisk helse og rus. Erfaring fra fagfeltet kan kompensere for dette
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • God fagforståelse med spesiell interesse for fagfeltet psykisk helse og rusavhengighet
 • Evne til å være ydmyk og lydhør overfor deg selv, faget og medmennesker
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet, både individuelt og i team

Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr
 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fokus på fag- og kvalitetsutvikling og forbedring 
 • Et tjenesteområde som er visjonært, fremtidsrettet og profesjonelt
 • Sykepleiere som blir ansatt i  vikariat eller fast stilling og arbeider turnus tjener i Bærum kommune
  vesentlig mer enn hovedtariffavtalen for KS. Relevant videreutdanning gir i tillegg lønnsmessig uttelling
 • Kompetente og engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Todelt turnus med arbeid hver 3. helg 
 • Kompetanseutviklingsstipend 
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland 

Annet

Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse