Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier- rammeavtale DPS døgn

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter Tynset består av allmenpsykiatrisk  poliklinikk med integrert TSB team og en  5 døgns post  med  5 sengeplasser. Døgnenheten tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon , er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver. 
DPS Tynset har et  godt samarbeid med  SI Tynset, 1 linjetjenesten og andre samarbeidspartnere.

Vi har ledig stilling som tilkallingsvikar ved døgnenheten. 

Det er 3 delt turnus med fri på helger og høytider.

Vi søker en engasjert kollega med  interesse for psykisk  helsevern.

Ansettes fortløpende.    

Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester legges ved søknaden i webcruiter. 
Det er ønskelig med minst to referanser inkludert siste arbeidsgiver.
 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier  / vernepleier med autorisasjon
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid  og eller erfaring fra arbeid i psykisk helsevern  vil være en fordel.  
 • Strukturert og ansvarsbevisst.  
 • Beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Ha en samarbeidende stil og trives med tverrfaglig jobbing.
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter ift både pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Evne  å ta ansvar og jobbe selvstendig 
 • Være positiv og løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe.
 • Et positivt arbeidsmiljø med faglig engasjerte og trivelige kollegaer.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.