Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/ Vernepleier på natt

Offentlig forvaltning

Er du vår nye kollega?

Avdeling for rus og avhengighet er en av ni avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner, geografisk spredt innenfor Asker/Bærum og Viken. Vi gir tilbud om avgiftning, utredning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering - LAR.

Avdelingen har ett tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger innen voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.

Seksjon avgiftning, Bærum gir tilbud om avgiftning og kartlegging til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn. Seksjonen har til sammen 13 behandlingsplasser. Disse benyttes til planlagte innleggelser, samt flytpasienter fra somatisk avdeling og akuttpsykiatrisk avdeling. Vi er en del av prosjektet NSD, nytt sykehus Drammen, og forventer relokasjon i løpet av 2025.

Vi er tverrfaglig bemannet med to psykologspesialiststillinger, psykiatere, LIS, sykepleiere, vernepleiere og sosialfaglig kompetanse.

Vi har ledig faste nattstillinger med arbeid hver 3. helg. Vi har til sammen 2 ledige stillinger på natt en 20% og en 50% stilling.

Kvalifikasjoner:

 • Interesse og erfaring innen rus/psykiatri
 • Engasjement for rusbehandling i et institusjonsmiljø
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier    

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og ansvarsbevissthet
 • Evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Stor grad av deltagelse og påvirkning av arbeidsoppgaver og seksjonens faglige profil
 • Gode muligheter for faglig oppdatering
 • Trivelige omgivelser i fine lokaler
 • Faglig sterkt og godt arbeidsmiljø med gode kollegaer