Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier på natt

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus og avhengighet, ARA, i Vestre Viken er en avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 4 seksjoner spredt beliggende i sykehusområdet (Drammen, Konnerud, Bærum og Blakstad), og har tilbud innen avgifting, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering – LAR.
Avdelingen har tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, og har i tillegg et nært samarbeid med andre private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har ca.140 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.

 ARA Seksjon for avgiftning, Drammen er en sengepost med 12 døgnplasser/12 enerom, for avgiftning, og for kartlegging av behandlingsbehov videre. Innleggelsestiden er varierende fra noen få døgn og inntil 2-3 uker. Seksjonen har i hovedsak frivillige innleggelser, men tar også i mot pasienter etter Helse- og omsorgstjenesteloven §10-2, §210-3 og §10-4 som omhandler tvang. Pasientgruppen består av personer med alvorlig rus- og avhengighetsproblematikk som har behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Pasientene har ofte psykisk tilleggsproblematikk i form av angst, depresjoner, psykoseproblematikk og personlighetsforstyrrelser.  

Ved seksjonen arbeider det sykepleiere, vernepleiere, overleger, leger, psykologer, sosionomer, assistenter, miljøterapeuter, teamansvarlige og en brukerspesialist. Nye innleggelser skjer hovedsakelig på dagtid. Vi har et tidvis høyt tempo og et mangfold i arbeidsoppgaver! Seksjonen disponerer ca. 30 årsverk. Personalansvaret tilligger seksjonsleder.

Seksjonen har et utstrakt samarbeid med andre behandlingsseksjoner innen rus og psykisk helsevern, somatiske sykehusavdelinger og med den kommunale helse - og sosialtjenesten.

Vi har ledig stilling 60 % som sykepleier/vernepleier for tiden på natt. Velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver:

 • Våkent nattevaktsarbeid
 • Sykepleier/vernepleier ansvarsvakter
 • Legemiddelhåndtering
 • Måling av vitale parametere (og NEWS)
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak etter pasientens behandlingsplan
 • Observasjon av pasientens helsetilstand og funksjonsevne, vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige tiltak, eksempelvis vurdering av abstinens og bruk av eventuelt medikasjon i den forbindelse
 • Tilsyn av pasienter på natt
 • Rutineoppgaver ved seksjonen
 • Føre elektronisk pasientjournal og behandlingsplan etter gjeldende regler
 • Kontakt og samarbeid med lege/vaktlege ved behov
 • Tilstedeværelse, være trygg og ivaretakende
 • Samarbeid med kollega på natt
 • Sikre tilstedeværelse og informasjonsflyt i overgang mellom vaktlagene (fra natt til dag, og fra kveld til natt)

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie eller vernepleie
 • Videreutdanning i rus eller psykisk helsearbeid, evt. påbegynt videreutdanning, er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid innen rus og/eller psykiatri er en fordel
 • Erfaring fra somatikk og evt. akutterfaring vil være en fordel 
 • Gode IT-ferdigheter
 • Kjennskap til bruk av DIPS, PLO og MetaVision (elektronisk legemiddelkurve)

Personlige egenskaper:

 • Har gode samarbeidsevner og godt humør
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Har evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • Liker varierte oppgaver
 • Er ansvarsbevisst og har et sterkt faglig fokus
 • Kan jobbe selvstendig, men også være en positiv bidragsyter i team
 • Trives med å jobbe som nattevakt
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En avdeling og seksjon i utvikling og endring 
 • Kolleger med lang og bred erfaring
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver hvor ingen dag eller natt er lik
 • Et trivelig og engasjert arbeidsmiljø
 • Årlige fagdager for alle ansatte i Avdeling for rus og avhengighet