Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

 Sykepleier/vernepleier - nattevakter 

Offentlig forvaltning

Vi er i en spennende utvikling- og omstillingsprosess der klinikken har besluttet å øke kapasiteten fra 6 til 10 senger. Vi søker derfor flere  gode kollegaer som vil være en del av vårt dyktige team. Kanskje er det nettopp deg vi ser etter?

Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost har ledig 2 faste stillinger på 65% og 75% med arbeidstid for tiden på natt med arbeid hver 3 helg . Tiltredelse etter avtale. 

Vi kan tilby engasjerte kollegaer i et godt tverrfaglig team, bestående av overlege, psykologspesialist, sykepleiere, helsefagarbeidere, miljøterapeut, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut.

Vi utreder og behandler pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander, debuterende sammensatte lidelser hos eldre over 65 år, og diagnostisk uklare tilstander der det er mistanke om kognitiv svikt eller demens, også hos personer under 65 år. Det kan ventes noen endringer i pasientgruppen i tiden fremover, mot mer affektive lidelser. Vi driver systematisk arbeid med kvalitet og deltagelse i kvalitetsregistrene KVALAP og NORKOG. Utredningsposten har et tett og godt samarbeid med Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk og ECT poliklinikk, og det forventes fleksibilitet ved at man bidrar på tvers av avdelingene ved behov. Videre har vi et god samarbeid med de psykiatriske akuttpostene.

Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av: Psykiatrisk sikkerhetspost og langtidspost som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier. Må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Kjennskap til DIPS og MetaVision er den fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid, alderspsykiatri og kognitiv utredning er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av faglig kvalitet og god pasientbehandling
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du har gode evner til å kommunisere, samarbeide og skape gode relasjoner med pasienter og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du er pålitelig, endringsvillig og fleksibel med god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Trivelig og godt arbeidsmiljø, i fine, egnede lokaler
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.