• Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3954789
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune

Sykepleier/vernepleier natt 65,72 %

Haugesund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet for psykisk helse og rus er en av seks virksomheter innen tjenesteområde helse, omsorg og sosial i Haugesund kommune. Virksomheten består av fire seksjoner fordelt på seks ulike avdelinger.
Udland bofellesskap er boliger med heldøgnsbemanning som yter tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Bofellesskapet består av 33 boenheter. Vi har som målsetting å yte tjenester i tråd med recoveryorientert praksis, som har i fokus at beboere selv skal delta i egen bedringsprosess og bidra til at de har best mulig livskvalitet på tross av psykiske utfordringer.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver som for tiden er lagt til stillingen innebærer individuell kontakt med beboere på natt. Videre er sentrale arbeidsoppgaver, legemiddelhåndtering, boveiledning, rehabilitering og sosial trening etter tiltaksplan og individuell plan. Det jobbes turnus med for tiden hver 3. helg.
 • Bidra til å opprettholde høy faglig kvalitet på tjenestene
 • Du har et selvstendig ansvar som omfatter iverksetting og oppfølging av behandling. Og informasjon, observasjon og dokumentasjon.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier og fortrinnsvis videreutdanning innen psykisk helsearbeid og / eller rusproblematikk
 • Ønskelig med 2 års erfaring innen psykisk helsearbeid og / eller rusproblematikk
 • Ønskelig med somatisk erfaring 
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for personell i helse- og omsorgstjenesten. 
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Personlige egenskaper:

 • Opptatt av fag, kvalitet og utvikling
 • Høy arbeidsmoral
 • Nøyaktig og pliktoppfyllende
 • Trives godt med varierte arbeidsoppgaver og arbeidsdager
 • Opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer og beboere 
 • Evne til å gi og ta veiledning
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Handlings- og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Jobbstolthet innen fagområde
 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Vikariat 65,72 % for tiden på natt med mulighet for videre ansettelse
 • Sterkt fagmiljø med høy kompetanse
 • Trygt og godt arbeidsmiljø
 • Interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et tverrfaglig miljø som har pasienten i fokus
 • Internundervisning og veiledning
 • IA-bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag
 • Startpakke kr 20.000,-  gis til sykepleiere eller vernepleiere som må flytte til kommunen eller til en kommune i normal pendleravstand for å bosette/etablere seg der, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer i Haugesund kommune. 
  Det gis ytterligere kr. 20.000 dersom sykepleieren eller vernepleieren fortsatt er i stilling i Haugesund kommune etter ett år. Utbetaling av kr. 20.000,- etter ett år medfører bindingstid på ytterligere ett år.
 
 • Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3954789
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune