Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier - natt 

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse- psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) ved Sørlandet sykehus HF.
ARA gir tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene og er organisert i 5 døgnenheter med til sammen 73 sengeplasser, 2 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet.

ARA har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder preger arbeidet.

Enhet for Avgiftning, Arendal, er en døgnenhet som gir spesialisert behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet. Vi legger vekt på en medisinsk forsvarlig avgiftning, avklaring og motivering for videre behandling. Enheten har 12 sengeplasser, som inkluderer en akutt seng

Vi har ledig to faste stillinger  som sykepleier/vernepleier i 61 % og 30 %  
Stillingen har arbeidstid p.t. på natt, arbeid for tiden hver 3. helg. To ekstra helger i året må påregnes .Tiltredelse etter avtale 

Arbeidssted er for tiden lokalisert ved avgiftningsenheten i Rykeneveien 106, Bjorbekk, Arendal.

For mer informasjon om oss les mer på: Avhengighetsbehandling

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Det søkes etter sykepleier eller vernepleier.
 • Det er ønskelig med erfaring fra fagfeltet rus og psykisk helsearbeid.

Personlige egenskaper:

 • Interesse for faget, fagfeltet rus/psykiatri
 • Læringsvillig.
 • Ha evne til å arbeide faglig og selvstedig.
 • Kunne ta avgjørelser basert på gjeldende rutiner og praksis
 • Evne til omstilling ved behov.
 • Personlig egnethet, lojalitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv ( IA ) bedrift
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst