Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier-natt

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse- psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) ved Sørlandet sykehus HF.
ARA gir tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene og er organisert i 5 døgnenheter med til sammen 73 sengeplasser, 2 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet.

ARA har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder preger arbeidet.

Vi har ledig fast stilling som sykepleier/vernepleier i 70 %. Stillingen har arbeidstid på natt p.t. hver 3. helg. Det må påregnes to ekstra helger i året. 

Ved intern ansettelse, kan annen stilling i enheten bli ledig.

Arbeidssted er lokalisert ved avgiftningsenheten på Bjorbekk,  Rykeneveien 106, Arendal.

For mer informasjon om oss les mer på: www.avhengighetsbehandling.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Primære arbeidsoppgaver er pasientoppfølging i form av  tilretteleggelse og utførelse av miljøterapi
 • Enheten tilbyr forsvarlig medisinsk avgiftning, i tråd med nasjonal veileder.
 • Sørlandet sykehus sitt verdigrunnlag, hvor begrepene respekt, faglighet, tilgjengelighet og engasjement er det sentrale i pasientbehandlingen, i arbeidsmiljøet og i møte med pårørende og samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:

 • Det søkes etter sykepleier eller vernepleier
 • Det er ønskelig med erfaring fra fagfeltet rus og psykisk helsearbeid

Personlige egenskaper:

 • Interesse for faget, fagfeltet rus/psykiatri
 • Læringsvillig
 • Ha evne til å arbeide faglig og selvstendig
 • Kunne ta avgjørelser basert på gjeldende rutiner og praksis
 • Evne til omstilling ved behov
 • Personlig egnethet, lojalitet og evne til samarbeid vil bli  

Vi tilbyr:

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv ( IA ) bedrift
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst