Sykepleier/vernepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Vi har et trygt og erfarent natt team og søker deg som ønsker å være en del av dette.

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

Vi søker deg som er faglig engasjert, strukturert og liker å jobbe i team.

Post 4A ved Klinikk for psykisk helsevern har ledig stilling:

Fast nattstilling 80 % og 3. hver helg for sykepleier/vernepleier.

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner, liker utfordringer og det å jobbe med mennesker i krise. Du må like å ha ansvar, være beslutningsdyktig og handlekraftig.

Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av psykiatrisk akuttmottak og seks sengeposter.

Vi behandler personer over 18 år og med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Vi jobber i tverrfaglige team. Her inngår diagnostiske utredninger, igangsetting av behandling og overføring til passende oppfølgende instans ved første- og andrelinjetjenesten. Vi jobber systematisk med tvangsreduserende tiltak.

Vi tilbyr blant annet samtaleterapi, psykoedukasjon, miljøterapi, og medikamentell behandling. I tillegg til dette har vi en rekke gruppetilbud med fysisk aktivitetsgrupper, musikkterapi og eget sanserom.

Klinikk for psykisk helsevern har startet prosjekt «Åpen dør-policy». Prosjektet skal bidra til redusert bruk av tvang, økt brukermedvirkning og mindre vold og trusler mot ansatte. 

Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og det er gode muligheter for faglig utvikling. Det tilbys ukentlig veiledning. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor det er en god kjønnsfordeling og aldersspredning.

Vi ønsker deg som er faglig engasjert, har gode samarbeidsevner og er positivt innstilt til å behandle mennesker i krise.

Kvalifikasjoner:

• Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Relevant erfaring

Personlige egenskaper:

• Faglig engasjement og kompetanse
• Evne til å se løsninger, og ta beslutninger
• Stor arbeidskapasitet og høy fleksibilitet
• Gode kommunikasjonsevner
• Personlig egnethet
• Liker å jobbe i tverrfaglig team

Vi tilbyr:

• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Faglig utvikling
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger
• Hyggelig arbeidsmiljø

For flere opplysninger om stillingen, ta kontakt med avdelingssykepleier Grethe Meisingset Lund eller ledende vernepleier Glenn Nilsen.