Detaljer


Sykepleier/Vernepleier - NATT

Klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av akuttmottak og seks sengeposter. Vi behandler hovedsakelig pasienter med schizofreni, langvarige psykoser, bipolar lidelse, og alvorlige personlighetsforstyrrelser, ofte i kombinasjon med rusmisbruk.

Post 3A har 10 sengeplasser. Hver dag jobber våre erfarne, kreative og engasjerte ansatte for at pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. 3A er et godt sted å jobbe med stor takhøyde, kloke hoder og hjertevarme.


Vi har et miljø hvor respekt for pasienter og kollegaer står høyt og vi er spesielt opptatt av å ivareta pasienter på en måte som reduserer behovet for tvangsmidler. Vi ønsker alltid å strekke oss mot å tilby den best tilgjengelige individuelle behandling. Post 3A er en av prosjektpostene i Studien «The Lovisenberg Open Acute Door Study» - bedre kjent som «åpen dør ut». Gjennom prosjektet ønsker vi å utvikle ny praksis med økt vekt på brukerorientering og samvalg. Vi leter etter deg som kan målbære verdiene til Lovisenberg i praksis og sørge for trygghet og stabilitet på nattestid.

På post 3A er vi veldig stolte av nattevaktene våre, og nå går en av sykepleiere ut i permisjon. Vi søker derfor etter en - 50 % nattevaktstilling for sykepleier/vernepleier i vikariat fra 13.09.20 til 19.05.21, med mulighet for fast ansettelse.

Du vil jobbe sammen med en fantastisk gjeng med høyt kvalifiserte, erfarne, kreative og rause nattmennesker.
Stillingen krever at du håndterer stress og har godt overblikk, og evne til å samarbeide med andre i krevende situasjoner. Vi ønsker en kollega som er til å stole på, som er pliktoppfyllende og evner å bruke humor og spre godt humør.

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier/vernepleier med erfaring/kompetanse innenfor psykisk helsearbeid.
• Fordel med erfaring fra akuttpsykiatri.
• Erfaring fra arbeid med rus og voldsrisiko.
• Kjennskap til DIPS er en fordel.

Personlige egenskaper:
• Løsningsorientert og kreativ.
• Høy grad av fleksibilitet og nytenkning.
• Evne til å strukturere og organisere arbeid.
• Høy gjennomføringsevne.
• Evne til å ta beslutninger i krevende situasjoner.
• Evne til å motivere og støtte kollegaer.

Vi tilbyr:
• Spennende og innholdsrik arbeidshverdag med og varierte oppgaver.
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
• God pensjonsordning i KLP.
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.