Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sykepleier / vernepleier / miljøterapeut på barne- og ungdomsbolig

Madla barne- og ungdomsbolig, bygg B & C får fra og med 24. april et ledig svangerskapsvikariat i 100 % stilling, med mulighet for forlengelse. Stillingene har en frivillig ordning med arbeid hver fjerde helg med langvakter. Vi søker fortrinnsvis sykepleiere og vernepleiere med erfaring fra miljøterapeutisk arbeide, men søkere med annen helsefaglig bakgrunn er også velkomne til å søke.

Madla barne- og ungdomsbolig bygg B & C er en avdeling som består av to hus med plass til brukere i alderen 0 – 25 år; per tiden er brukergruppen ungdommer og unge voksne. Brukerne mottar heldøgns tjenester og har sammensatte og varierte behov, som spenner fra somatiske utfordringer med multifunksjonshemming til psykisk utviklingshemming med adferdsutfordringer. Vi søker etter en trygg medarbeider som ønsker å jobbe miljøterapeutisk for å bidra til personlig utvikling og en innholdsrik hverdag for våre brukere. Vi ønsker å legge til rette for at alle får en meningsfull hverdag ut fra sine forutsetninger.  Vi setter faglighet høyt på agendaen, og er en spennende arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. 

Boligen er en del av virksomheten Dagsenter og avlastning som er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile, trygge og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon dagtilbud og seksjon avlastning samt bydekkende veiledningsteam. 

Personlig egnethet og relevant erfaring vil vektes høyt i utvelgelsen av kandidater. 

 

Arbeidsoppgaver:

Du skal bidra med og utvikle meningsfulle aktiviteter for våre brukere. 
Du skal framstå som en trygg person i arbeidet med våre brukere 
Medansvar for at miljøarbeidet holder et høyt faglig nivå i tråd med lover og forskrifter. 
Utforming, vedlikehold og evaluering av tiltaksplaner 

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent autorisasjon som vernepleier eller sykepleier eller relevant treårig høyere utdanning.  
Ønskelig, men ikke påkrevd med erfaring med brukergruppen 
Ønskelig, men ikke påkrevd med erfaring og kunnskap om tvang og makt og aktuelt lovverk. 
Ønskelig, men ikke påkrevd med kunnskap om målrettet miljøarbeid 
Dersom du har annet morsmål et norsk, må det dokumenteres språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål 

Personlige egenskaper:

Du evner å jobbe selvstendig, er trygg på egne ferdigheter og beslutninger,  
Du er åpen for andre sine meninger og har evne til å jobbe godt i team 
Du tar ansvar for å holde seg oppdatert og er faglig engasjert 
Du har lett for å  kommunisere med andre, er serviceinnstilt og evner til å tilpasse raske omstillinger 
Personlig egenhet vil bli tillagt avgjørende vekt i ansettelsen   
Menn oppfordres særskilt til å søke. 

Vi tilbyr:

Et trivelig arbeidsmiljø med mulighet for faglig utvikling og veiledning 
Veiledning fra bydekkende veiledningsteam 
Hjem jobb Hjem avtale 
Lønn etter gjeldende avtaler.