• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  24.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1337, SANDVIKA
  BÆRUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4671555
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye kollega?

Vi har en ledig 100% fast stilling, for tiden organisert i i to-delt turnus med arbeid hver tredje helg.

Vi ser etter deg med 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis sykepleier, vernepleier eller sosionom.

Stillingen er i seksjon for Psykisk helse og rus i Bærum kommune, og er for tiden plassert i Oppfølgingstjenester for psykisk helse og rus, avdeling vest.

Vi ser etter deg som

 • liker å jobbe med mennesker med psykisk helse- og/eller rusrelaterte utfordringer
 • er en relasjonsbygger
 • tilfører verdifull kompetanse og engasjement, og bidrar til å ytterligere styrke vårt kompetente fagteam

Tjenestestedet er i en situasjon der vi jobber for å videreutvikle tjenestene våre og tilpasse oss nye krav til tjenestelevering. Vi jobber med å etablere et mindre team i tjenesten som skal kunne gi tjenester til mennesker med større hjelpebehov enn tjenesten tradisjonelt har ivaretatt. Dersom dette blir en realitet, vil stillingene som nå lyses ut, inngå i et slik team. Tjenestestedet har de siste årene foretatt flere grep for å utvikle tjenesten og holde seg faglig oppdatert. Vi jobber mer digitalt enn tidligere. Tjenestestedet har fagutviklere i avdelingen og et Fagråd som skal:

 • gi ansatte bedre tilgang til noen å drøfte faglige utfordringer med
 • være et talerør for ønsker om faglig påfyll
 • styrke sammenhengen mellom statlig og/eller kommunale føringer og det praktiske arbeidet

Tjenesten jobber for å tilby et godt og forsvarlig tilbud gjennom systematisk arbeid med kvalitetsforbedringer og videreutvikling av våre tjenester. Vi tilbyr prosessveiledning i gruppe til alle ansatte med eksterne veiledere.

Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten har fokus på godt medarbeiderskap og godt lederskap. Vi setter brukeren i sentrum gjennom kunnskapsbasert praksis.

Arbeidsoppgaver:

 • Individuell kartlegging og oppfølging av mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblematikk iht vedtak fattet av Tildelingskontoret
 • Gruppeaktiviteter
 • Koordineringsansvar
 • Utstrakt kontakt med samarbeidspartnere i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
 • Oppsøkende og utadrettet virksomhet
 • Dokumentasjon og journalføring

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helsefaglig utdanning fortrinnsvis sykepleier/vernepleier/sosionom. HPR nummer registreres i CV
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid og/eller arbeid med rusproblematikk
 • Medisinkompetanse
 • Ønskelig med relevant videreutdanning innen fagområdet
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra 1. linjetjenesten

 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort klasse B
 • For søkere fra land utenfor Skandinavia må norskprøve B2 eller tilsvarende være bestått

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som

 • samarbeider og som kan bygge gode relasjoner
 • jobber selvstendig og i team
 • har faglig interesse og er nysgjerrig
 • takler uforutsette situasjoner
 • innehar høy grad av faglig integritet og evne til etisk refleksjon
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • er opptatt av, og aktivt bidrar til, et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Sykepleiere og vernepleiere i turnus tilbys en grunnlønn som i dag ligger 35 000 over garantilønnen i KS områdets tariffavtale. Ved relevant etterutdanning, minimum 30 studiepoeng, kan det eventuelt tilbys ytterligere 10 000 i økt grunnlønn
 • Et arbeidsmiljø som tilstreber høy faglighet, etisk refleksjon og åpenhet
 • Individuelt tilrettelagt opplæring
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

Gyldig politiattest iht § 5- 4 i helse- og omsorgstjenesteloven må fremvises før tiltredelse  

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  24.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1337, SANDVIKA
  BÆRUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4671555
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune