• Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2022
 • Sted:
  HORTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HORTEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4306070
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune

Sykepleier/ Vernepleier/ Miljøterapeut

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du et brennende engasjement og ønske om å jobbe med og for tjenestegruppen vår?
Er du faglig sterk og liker å dele kunnskapen din? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg!

Voksenhabilitering i Horten kommune er organisert i 10 avdelinger fordelt på 13 lokasjoner. Tjenestene består av døgnbemannede boliger, punkt tjenester til hjemmeboende og dagsentere.

Baggerød bofelleskap ønsker å styrke laget med en 100% stilling som sykepleier/ vernepleier/ miljøterapeut. 
Vi søker derfor etter en faglig sterk lagspiller med erfaring og "hjerte" for brukergruppen vår.

Baggerød bofellesskap består av 11 leiligheter hvorav en leilighet for tiden benyttes som avlastningsleilighet til en ung voksen person med utviklingshemming. De øvrige 10 leilighetene er permanente boenheter for personer med psykisk utviklingshemming og/eller psykiske lidelser.

Tjenestemottakerne ved avdelingen har varierende alder fra tidlig 20-årene til midten av 70-årene. De har ulike ressurser, og har varierende grad av behov for pleie og bistand. Vi er opptatt av å legge til rette for å imøtekomme hver enkelt tjenestemottakers individuelle behov. Enhver skal ha rett til å være "sjef" i eget liv, så langt det lar seg gjøre. Videre er vi opptatt av fysisk aktivitet for å opprettholde funksjonsnivå.

Personalgruppen består av personell med 3-årig helse- og sosialfaglig høgskole/universitetsutdanning, helsefagarbeidere, fagarbeidere og assistenter/pleiemedarbeidere. Bemanningen er organisert i tredelt turnus med langvakter hver fjerde helg. Det er 2 våkne nattvakter i grunnturnus, samt en nattvakt i tillegg i de periodene hvor det ytes avlastning. Enkelte av beboerne er omfattet av vedtak etter helse- og omsorgstjenestelovens Kapittel 9, og er av ulike årsaker i behov av tiltak som innebærer bruk av tvang og makt.

Arbeidsoppgaver:

 • Tjenesteansvarlig
 • Bidra til faglig utvikling i avdelingen
 • Yte tjenester etter gjeldende vedtak og aktuelle lovverk herunder kap. 9
 • Veiledning og opplæring av ansatte
 • Samarbeid med pårørende og andre aktuelle instanser
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Andre oppgaver etter delegasjon
 • Dokumentasjon og saksbehandling
 • Utarbeide plan for tjenesten i samråd med tjenestemottaker, med utgangspunkt i "Hva er viktig for deg"
 • Oppfølging og oppdatering av tjenestemottakernes journaler
 • Oppdatere og evaluere IPLOS
 • Sørge for å se den enkelte beboer og tilrettelegge for størst mulig grad av mestring og deltagelse i eget liv
 • Sørge for å bidra til gode og forsvarlig tjenester
 • Av systemer benytter vi CosDoc-elektronisk journalsystem

Kvalifikasjoner:

 • KRAV:
 • Vernepleier / Sykepleier/ Annen relevant høgskoleutdanning
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. (bestått norsk språktest nivå B1
 • Det forventes at du tar enhetens E-læringskurs ved tilbud om stilling
 • Førekort kl. B
 • Gyldig politiattest må leveres før oppstart
 • ØNSKER:
 • Erfaring med atferds-utfordringer og psykisk helse
 • Gode datakunnskaper
 • Relevant erfaring med tjenestegruppen
 • Kunnskap om målrettet miljøarbeid

Personlige egenskaper:

Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og søker en lagspiller med disse egenskapene:

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Faglig sterk
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Samhandlingskompetanse, samarbeidsevne og fleksibilitet
 • Fokus på brukermedvirkning og medbestemmelse
 • Evne til både å jobbe selvstendig, og i team
 • Bidra til service, stolthet og trivsel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evnen til å jobbe strukturert og selvstendig innenfor gitte rammer
 • Evnen til å veilede kollegaer og/eller andre samarbeidspartnere
 • Tydelig, målrettet og handlingsdyktig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø med fokus på åpenhet, samarbeid og struktur
 • Hyggelige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer med egne ansvarsområder
 • Mulighet til å forme og utvikle ansvarsområder
 • Fagansvar og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Fokus og tilbud om kurs og faglig utvikling
 • IA bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fri bruk av Horten svømmehall
 • Rabatt på treningssenter
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Lønn ihht Hovedtariffavtale og ansiennitet
 
 • Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2022
 • Sted:
  HORTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HORTEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4306070
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune