Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut 100% 

Stavanger Kommune

Dagsenter og avlastning er et bydekkende tilbud i Stavanger kommune. Vårt overordnede mål er å gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud, som bidrar til god livskvalitet for mennesker med særskilte bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon avlastning, seksjon dagtilbud og bydekkende veiledningsteam.

Madla barne- og ungdomsbolig ligger under seksjon bolig og har som hovedoppgave å tilby heldøgns omsorgs- og botilbud til barn og unge under 25 år, med ulike utviklingshemninger. Tilbudet skal gi økt livskvalitet og trivsel for barna. Vi har høyt fokus på fag og er en spennende arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Det gis veiledning fra virksomhetens bydekkende veiledningsteam.

Ved Madla barne- og ungdomsbolig bygg D bor det 5 barn og ungdom i alderen 8-22 år med ulike behov. Arbeidet med barna/ungdommene vil være å følge opp og jobbe målrettet med tiltak og planlagte aktiviteter i deres hverdag. 4 av beboerne har 1:1 bemanning og 1 har 2:1 bemanning. Du vil jobbe i en dag/aften turnus.

Vi er en positiv og engasjert personalgruppe. Vi har et godt arbeidsmiljø og dette kom frem i medarbeiderundersøkelsen Stavanger kommune gjennomførte.

I tillegg scoret vi høyt på en anonymisert spørreundersøkelse ifht. det psykososiale arbeidsmiljøet i boligen. Det er vi stolte av og jobber for å opprettholde.

En av våre gode kollegaer går over i en annen jobb og vi har nå ledig 100% fast stilling for den rette sykepleieren/vernepleieren/evt miljøterapeuten.
Stillingen er dag/aften (kl 07-15/kl 14.45-22.15) med arbeid hver 3.helg. Vi har foreløpig ikke langvakter i turnusen, men det kan bli aktuelt på sikt.

Startdato vil være 01.02.2022 eller etter avtale ifht evt oppsigelsestid i nåværende jobb. Den beste er verdt å vente på!

Velkommen som søker til en flott arbeidsplass! 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for legemiddelhåndtering etter gjeldende regelverk sammen med andre spl/vpl i boligen
 • Ansvar for medisinsk oppfølging. Delta på ukentlig legevisitt.
 • Være pådriver for faglig vekst og utvikling gjennom PAS rammeverk
 • Ha primærkontaktansvar
 • Veilede nyansatte og studenter i praksis.
 • Jobbe for at beboerne skal oppleve størst mulig grad av mestring, medvirkning og selvstendighet i hverdagen
 • Opprettholdelse av ADL - ferdigheter
 • Delta i daglige gjøremål
 • Dokumentere og evaluere i vårt journalsystem, samt opprette nye mål/delmål og tiltak.
 • Tverrfaglig samarbeid med både interne og eksterne parter. Delta og lede ulike samarbeidsmøter.
 • Pårørendesamarbeid    

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier. Evt kan også søkere med fullført bachelor innen andre helse/sosialfag også vurderes.
 • Relevant erfaring fra arbeid med brukergruppen er ønskelig.
 • Relevant kunnskap om atferdsanalytiske prinsipper og PAS (positiv atferdsstøtte) er ønskelig
 • Kjennskap til og erfaring med MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er ønskelig
 • Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og erfaring med arbeid ifht kapittel 9 er ønskelig
 • Erfaring med å jobbe 2:1 er ønskelig
 • Erfaring med dokumentasjon i Cosdoc og å skrive avvik i avvikssystemet, Si ifra, er ønskelig.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig ivaretagelse av brukere og samhandling med kollegaer. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må ha minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.
 • Menn oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Du må opptre ansvarsfullt, være pålitelig og tenke kvalitet i hver arbeidsoppgave.
 • Du må ha en god serviceinnstilling og være proaktiv i jobben.
 • Du må være trygg på deg selv, kunne jobbe selvstendig og kunne takle utfordrende situasjoner.
 • Du må være klar for en løpetur om en av beboerne skulle ha behov for det.
 • Du må være lojal mot mål og tiltak som utarbeides for den enkelte bruker.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i tett samarbeid med kollegaer, men må også kunne jobbe selvstendig og ta selvstendige valg.
 • Du må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Du må være positiv, strukturert og løsningsorientert - nye øyne ser nye løsninger.
 • Du må være motivert og ha evne til å jobbe med ulike beboere og kunne tilpasse deg hver enkelt beboer.
 • Dersom en av våre beboere har behov for en løpetur, må du være villig til det.
 • Ønskelig med sertifikat kl. B.
 • Søker må ha gyldig politiattest.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Et godt sosialt og inkluderende arbeidsmiljø
 • God opplæring og oppfølging
 • Teammøter - hvor din mening teller
 • Deltagelse på ulike kurs/fagdager
 • Veiledning fra bydekkende veiledningsteam
 • Lønn etter utdanning og ansiennitet
 • Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • "Hjem-jobb-hjem"-avtale
 • Mulighet for å starte opplæring raskt etter ansettelse om ønskelig