Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier med videreutdanning psykisk helse/rus

Offentlig forvaltning

100% stilling fast som sykepleier/vernepleier ved ARA Byglandsfjord. Stillingen innebærer pr dags dato dag/kveldsarbeid, 3. hver helg og i tillegg til en ekstra helg pr. 12 uke. Ved ansettelse av interne søker, kan andre stillinger bli aktuelle.

ARA Byglandsfjord er en døgnenhet innen Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. Kapasiteten ved enheten er for tiden 15 pasienter. Enheten ligger i naturskjønne omgivelser ved Byglandsfjorden og det er mange muligheter for å gi den beste behandlingen til våre pasienter her.

Enheten jobber tverrfaglig spesialisert rusbehandling og har for tiden 2 leger, 1 psykologspesialist og 1 sosionom. I tillegg er det stort fokus på miljøterapi og miljøterapeuter har et mangfold av yrkesutdanninger, livserfaringer og yrkeserfaring. Det er et stort fokus på fysisk aktivitet i hverdagen. Vi bruker nærområdet på mange måter. Vi har en "inn på tunet" gård som ukentlig benyttes av pasienter. Medikamentell behandling er også en del av behandlingen her. Vi har tilbud om gruppebasert behandling og individuell terapi.

Pasientene våre har en rusavhengighet. I tillegg vil flere har psykiske/psykiatriske plager. Vi har en helhetlig tilnærming i behandlingen.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert Sykepleier/Vernepleier - minimum 3 års høyskole/universitet
 • Prioriterer søkere med etter- og videreutdanning innen psykisk helse og/eller rusavhengighet. Annen relevant videreutdanning kan komme i betraktning.
 • Prioriterer erfaring med undervisning, gruppeledelse (seeking safety), organisere fysisk aktivitet og friluftsliv.
 • Fordel med kjennskap til dyr/gårdsdrift.
 • Fordel med erfaring i aktivitet til vanns (kano, fiske, bading) og kunne utøve et ansvar i slike situasjoner.

Personlige egenskaper:

 • Grundighet i arbeidet
 • Evne til å jobbe sammen med andre mennesker og skape resultater sammen med andre
 • Pålitelighet
 • Trygghet i utøvelsen av faget sitt
 • Fleksibilitet
 • Løsningsorientert
 • Jobbe i tråd med Sørlandet sykehus sine verdier (faglig dyktighet, respekt, tilgjengelighet og engasjement)
 • Minimum førerkort kl B
 • Beherske norsk språk tilfredsstillende muntlig og skriftlig - tilsvarende nivå B2. Eventuelt nordisk språk.

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til gjeldende tariffer
 • Mulighet for å drive faglig videreutvikling og være med å skape nye tilbud ved enheten
 • Engasjerte og erfarne kolleger
 • Trening med pasienter/medarbeidere i arbeidstiden