Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Sykepleier/vernepleier med videreutdanning

Senter for psykisk helse og rus lyser ut stilling som sykepleier/vernepleier med videreutdanning i Storby- og flyktningteam, Senter for psykisk helse og rusbehandling Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt.

Inntil i dag har tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og TSB vært delt mellom to klinikker: Lovisenberg DPS og Klinikk for psykisk helsevern. Sykehuset samler nå virksomheten i ett Senter for psykisk helsevern og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret skal omfatte døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende senter for psykisk helsevern og rusbehandling med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Vårt Storby- og flyktningteam (SOFT) søker sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid til fast 100% stilling fra 01.12.22.

SOFT fungerer nå som et allmenn team innen seksjonen ambulant virksomhet. Målgruppen er funksjonsbasert og kjennetegnes av personer som ikke nyttiggjør seg det ordinære behandlingsapparatet, som har stort funksjonstap og som ofte vil trenge sammensatte tjenester og arenafleksibel oppfølging. Innen denne gruppen finnes også voksne flyktninger med alvorlig traumebakgrunn der SOFT utøver særlig kulturkompetanse. Målgruppen kan være med eller uten rusproblemer. Vi holder nå til i Hagegt 32, men flytter til Lovisenberggata 17 i november 2022.

SOFT består for tiden av to psykologspesialister, to psykologer, to vernepleiere, en spesial sykepleier og 50 % psykiater. Teamet har høy fokus på tverrfaglig samarbeid, kollegastøtte og veiledning. Målgruppen vurderes som med komplekse og sammensatte vansker, men der teamet har rammene til å kunne gi god behandling over tid. Arbeidet krever stor grad av selvstendighet, men gir samtidig mye fleksibilitet i egen arbeidshverdag. Høyt faglig fokus, ivaretakelse av de ansatte og gode rammebetingelser for pasientarbeid, gjør at SOFT oppleves av de ansatte som et meningsfullt, lærerikt og godt stede å arbeide.

Pasientbehandlingen er individuelt tilpasset den enkelte og består blant annet i:

• Ambulante tjenester
• Arbeide i team basert på nært og fortløpende samarbeid
• Vurdering, utredning og behandling av psykisk helsetilstand
• Oppfølging av medikamentell behandling
• Støtte og veiledning til 1. linjetjenesten og samarbeidspartnere
• Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske lidelser
• Samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten i bydel og samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging av pasienten
• Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk
• Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste
• Yrkesmessig rehabilitering

Vi søker en engasjert sykepleier/vernepleier som liker å arbeide i team og ha oppfølging i pasientens nærmiljø. Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Kvalifikasjoner:

• Autorisasjon som sykepleier/vernepleier
• Videreutdanning i psykisk helsearbeid
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet
• Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
• Erfaring med arbeid med tilsvarende målgruppe

Vi tilbyr:

• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Lønn etter avtale
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger

Kontakt: Teamleder Silje Ringstad (902 15 174) eller seksjonsleder Øystein Skaare (930 03 641)