Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier / Vernepleier med stedfortrederfunksjon

Offentlig forvaltning

Ved vår allmennpsykiatriske døgnenhet i  Moss har vi nå ledig stilling for sykepleier/ vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid . Stillingen har spesialfunksjon som stedfortreder for seksjonsleder og inngår i seksjonens ledergruppe. Arbeidstiden er dagtid og dag/ kveld hver 6. helg.

Arbeidsoppgavene består i hovedsak av daglig ledelse av seksjonen, pådriver for at seksjonens planer og struktur ivaretas,  arbeidstidplanlegging, ansvar for vikarer, opplæring av nyansatte og noe miljøterapeutisk arbeid.

Seksjonen tar imot pasienter fra samarbeidskomunene Moss, Råde, Våler, Vestby, Marker, Skiptvedt og Indre Østfold kommune. Pasienter legges inn både elektivt og akutt. Det er etablert et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og øvrige seksjoner i sykehuset.
Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt med 2 stillinger for overlege, 1 psykologspesialist og 1 LIS, samt ergoterapeut, sosionomer og ca. 30 høyt kvalifiserte miljøterapeuter.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Stedfortreder for seksjonsleder
 • Kjennskap til GAT eller liknende bemanningsverktøy og turnusarbeid
 • Delegerte administrative oppgaver gitt av seksjonsleder
 • Opplæring av nyansatte
 • Oppfølging av vikarer
 • Helsefaglige oppgaver som ellers er forventet av sykepleier / vernepleier  
 • Delaktig i utvikling av seksjonen 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier / vernepleier
 • Relevant videreutdanning
 • Erfaring fra administrative oppgaver
 • Gode IKT - kunnskaper  

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til helhetstenkning
 • Du har god faglig vurderingsevne, er målrettet og arbeider strukturert
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende, andre samarbeidspartnere og øvrige kollegaer
 • Du er positiv og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges   

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå
 • Et spennende fagområde
 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordninger gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.