Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier/vernepleier med fagansvarsfunksjon

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere

Udland bofellesskap er boliger med heldøgnsbemanning som yter tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Bofellesskapet består av 33 boenheter. Vi har som målsetting å yte tjenester i tråd med recovery orientert praksis, som har fokus på at beboerne selv skal delta i egen bedringsprosess og bidra til at de har best mulig livskvalitet på tross av psykiske utfordringer.

Det er en pågående prosess å dele bofellesskapet i 2 - hvor det vil være en avdelingsleder på Udland 1 og en avdelingsleder på Udland 2. I den forbindelse har vi behov for en sykepleier eller vernepleier med et faglig ansvar for alle beboerne. I og med at dette er en ny måte å organisere Udland bofellesskap på vil nyansatt med fagansvarfunksjon være med å forme sin egen arbeidshverdag, men tanken er en hensiktsmessig fordeling mellom de to avdelingene.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Videreutdannelse innenfor fagfeltet rus og psykiatri foretrekkes
 • Minimum 2 års erfaring fra fagfeltet
 • Ønskelig med veilederkompetanse
 • Kompetanse til å etablere og opprettholde konstruktive relasjoner
 • Erfaring med elektroniske arbeidsverktøy og kunne sette seg inn i nye system
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Søker må ha ordinært førerkort klasse B til biler med manuelt gir.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen. 

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne.
 • Du er målrettet, kreativ og omstillingsdyktig.
 • Du har fokus på godt samarbeid med kollegaer, brukere og pårørende.
 • Du liker å jobbe i team og har forståelse for gruppedynamikk, samarbeidsformer og resultatoppnåelse.
 • Du er faglig engasjert og evner å omsette fag til praksis.
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
 • Du liker utfordringer og er handlings- og løsningsorientert.
 • Du er opptatt av kvalitet og å sikre at praksis samsvarer med lokale og nasjonale retningslinjer.
 • Du har evne til å skape tillit og gode relasjoner
 • Evne til faglig og etisk refleksjon

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling, for tiden arbeid hver 3. helg i miljø
 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldene avtaler knyttet til fagansvarlig funksjonen
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer
 • En arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling
 • God seniorpolitikk
 • Fokus på kvalitet og HMS-arbeid
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Fokus på HMS arbeid 
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Startpakke for sykepleiere/vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb. Startpakke utgjør kr. 20 000,- og ytterligere kr. 20 000,- dersom vedkommende fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke