Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier/vernepleier med fagansvar 100%

Offentlig forvaltning

TIltaks- og boligenheten gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tiltaks- og boligenheten, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tiltaks- og boligenheten er det ca. 300 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlasting.

Stemhaugmarka er et bofellesskap, som ligger nord i Haugesund og er en avdeling som gir tjenester til voksne mennesker med utviklingshemming og ulike fysiske funksjonshemninger.

Sykepleier,vernepleier er en del av et team sammen med andre miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter. Sykepleier,vernepleier har ansvar for at tiltak og faglige planer utarbeides, følges og evalueres. På Stemhaugmarka setter vi beboerne i fokus og er opptatt av at de skal få gode opplevelser tilpasset dem.

Vi er på utkikk etter deg som har erfaring med:

 • arbeid med voksne  med utviklingshemming/psykiatri
 • arbeid med somatisk pleie
 • arbeid med fysisk funksjonshemninger 

Kvalifikasjoner:

 • sykepleier,vernepleier med norsk autorisasjon
 • det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen
 • søker må ha ordinært førerkort klasse B
 • kjennskap til gjeldende lovverk 

Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Haugesund kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som er:

 • brukerorientert
 • initiativrik og løsningsfokusert
 • positiv og kreativ 
 • opptatt av å gi gode tjenester til beboere

Du har: 

 • god evne til etisk og faglig refleksjon

Du kan: 

 • fungerer godt i team, men kan også jobbe selvstendig
 • kan gi og ta imot veiledning.

Vi tilbyr:

 • 100% som for tiden innebærer arbeid hver 4.helg 
 • lønn fastsatt i henhold til tariff og gjeldene lovverk
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt  arbeidsmiljø, med engasjerte kolleger
 • en arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling 
 • god senior politikk
 • fokus på HMS arbeid
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)  
 • Startpakke for sykepleier- og vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør totalt kr. 40.000,-. Kr. 20.000,- utbetales ved oppstart, resterende kr. 20.000,- utbetales dersom sykepleier/vernepleier fortsatt er i stilling i Haugesund kommune etter ett år. Utbetaling av kr. 20.000,- etter ett år medfører bindingstid på ytterligere ett år