• Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2021
 • Sted:
  LENA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LENA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4226235
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune

Sykepleier/vernepleier m/videreutdanning i Psykisk helse/rus -100% fast

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Arbeidssted: 

Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Kommunen har høye ambisjoner på områder som folkehelse, barn og unge, integrering og boligpolitikk, og ønsker å utvikle lokalsamfunnet rundt verdier som samvirke og fellesskap. Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.

Psykisk helse- og rustjeneste er i en viktig utviklingsprosess fra å yte stor grad av individuelle tjenester, til å jobbe mer behandlingsrettet og gruppebasert. Vi har utviklet ulike gruppetilbud.  I tillegg har vi en ambulant tjeneste, som skal bistå slik at den enkelte bruker selv skal kunne mestre hverdagslivet i størst mulig grad.  Tjenesten holder på å etablere brukerstyrt senter som skal gi muligheter for brukerstyrte aktiviteter, sysselsetting og nettverksbygging. 

 

Fakta om stillingen: 

Medarbeidere i psykisk helse- og rustjeneste er viktige premissgivere for tjenestemottakernes opplevde livskvalitet og mestring, og skal bidra til gode tjenester og utvikling av tilbudet.

Stillingen er for tiden dagtidturnus med arbeid hver 6. helg, +  en kveldsvakt i uka. Turnusen er i endring og tar utgangpunkt i utvikling av tjenestetilbudet og pågående endringer i tjenesten.  

Som terapeut vil du ha en viktig rolle i å delta i utvikling av gode tjenester. Vi er opptatt av gode holdninger og verdier i tjenesteutøvelsen vår. Vi utviser respekt, er nytenkende og opptatt av brukerens ressurser og egenmestring. Vi er ambisiøse, målrettede og resultatorientert. Vi samarbeider godt og er opptatt av gode relasjoner på jobb.

Vi jobber med å innføre FIT (Feedback Informed Treatment) som tilbakemeldingsverktøy, hvor behandler setter brukerens perspektiv i fokus, og samtidig evaluerer effekten av eget arbeid. Dette vil også være utgangspunkt for oppfølging, gjennom vurdering og veiledning av jobbutførelse.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp tjenesteyting etter vedtak, herunder primærkontaktansvar
 • Målrettet arbeid, individuelt eller i grupper
 • Sikre brukermedvirkning
 • Samarbeid med pårørende og verger
 • Utarbeide og ajourholde behandlingsplaner og individuelle planer
 • Opplæring og veiledning av brukere og medarbeidere
 • Legemiddelhåndtering
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere faglige tiltak. Herunder delta i utarbeidelse av vedtak om bruk av tvang og makt ifht helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10
 • Lede og delta i tverrfaglig samarbeid, ansvarsgrupper og samarbeidsmøter
 • Du er en pådriver for å videreutvikle brukerstyrt senter. 

Kvalifikasjoner:

 • Formell utdanning: relevant 3-årig høgskoleutdanning, fortrinnsvis sykepleier/vernepleier med videreutdanning innen psykisk helse- og/eller rus. 
 • Det er også ønskelig med videreutdanning i kognetiv terapi

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

 

Tidligere praksis: 

 • Erfaring fra fagfeltet
 • Du har erfaring i å møte og håndtere krevende atferdsutfordringer
 • Det er ønskelig med erfaring fra gruppebehandling

 

Egenskaper:

 • Du har bevisste og gode holdninger til det å jobbe med både psykiske helse - og rusutfordringer
 • Du har utviklet god relasjonskompetansen – både i møte med brukere, pårørende, og som kollega
 • Du er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner
 • Du er løsningsfokusert og nytenkende
 • Du må kunne takle atferds utfordringer
 • Du liker faglige utfordringer, er fleksibel og omstillingsdyktig
 • Du tar ansvar, er tydelig og jobber strukturert
 • Du tar ansvar og jobber godt både selvstendig og sammen med dine kollegaer
 • Du er opptatt av faglig utvikling, ser helhet og bidrar til kvalitet i tjenesten
 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne
 • Førerkort kl.B

 

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 
 • Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2021
 • Sted:
  LENA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LENA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4226235
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune