Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier m/spesialutdanning 

Offentlig forvaltning

Bli kjent med DPS Østre Agder og se vår film her

FACT-team, DPS Østre Agder gir flerfaglig oppfølging til pasienter med alvorlige psykiske lidelser i psykosespekteret. Spesialisthelsetjenesten jobber tett opp mot kommunen og skal gi ambulante tjenester i pasientenes nærmiljø. Pasientene har ofte tilleggsproblematikk som rusmisbruk, redusert funksjonsnivå, ustabil bosituasjon og nedsatt sosialt nettverk. FACT-oppfølging gis etter en tjenestemodell hvor pasienter får langvarige og sammensatte tjenester. Det er både fokus på behandling av grunnlidelsen og psykososial oppfølging ute i kommunen. FACT har også ansvar for pasienter som er skrevet ut til tvunget psykisk helsevern og pasienter som er dømt til tvunget psykisk helsevern. FACT håndboken er retningsgivende for yrkes-sammensetningen, arbeidsmetodikk, filosofisk retning og drift av FACT team. Kvalitetssystemer i SSHF styrer kvaliteten på tjenesten. 

Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som sykepleier/vernepleier m/spesialutdanning

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med FACT og rusfeltet er ønskelig
 • Autorisasjon og relevant videreutdanning 
 • Medikamenthåndtering
 • Vi ønsker en person med faglig kunnskap og gode samarbeidsevner
 • Grunnleggende IKT-kunnskap og gode dokumentasjonsferdigheter
 • Førerkort for personbil
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer
 • Faglig nysgjerrighet
 • Evne til å undervise/dele kunnskap

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet.
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Mulighet for å utvikle egen kompetanse, i form av videreutdanning innen relevant fagfelt, i samsvar med DPS Østre Agders behov 
 • Veiledning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring