Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Sykepleier/ vernepleier i 100% stilling

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier med et hjerte for demensomsorg?

Åråsveien bo- og omsorgssenter er en institusjon for mennesker med demens. Institusjonen består av 3 seksjoner og totalt 44 institusjonsplasser. Hver seksjon har egen seksjonsleder.

Vi er et sykehjem med differensierte tilbud, som skal dekke behov hos mennesker med demens gjennom ulike faser av sykdomsutviklingen.

Vi søker nå sykepleier i 100% stilling ved 2 av våre seksjoner. Vi søker sykepleier/ vernepleier i 3.etg, som består av to enheter av 8 plasser for mennesker med langtkommet demens. I tillegg søker vi sykepleier/ vrnepleier i 4.etg, som er en forsterket skjermet enhet for mennesker med demens.

Vi går inn i en spennende tid ved sykehjemmet og starter opp med Kalenderplan eller årsturnus, hvor det gid mulighet til fleksibel arbeidsplan, også i forhold til helgemønster. Vi har både langvakter og ordinære vakter i turnus. Vi har faste avdelingsmøter i turnus. Vi har jevnlig fagdager ved sykehjemmet og høyt fokus på kompetanseheving.

Velferdsteknologi vil implementeres ved sykehjemmet i løpet 2023. Vi har også egen aktivitetskoordinator på huset. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for sykepleiefaglige oppgaver som pasientoppfølging, forsvarlig medikamenthåndtering, legevisitt, samtaler med pårørende med mer.
 • Kartlegge sykepleiebehov, iverksette og evaluere tiltak
 • Direkte pleie og stell
 • Veiledning av medarbeidere og studenter 
 • Bruk av fagsystemet Gerica, og sikre dokumentasjon (utarbeide tiltaksplaner og daglig dokumentasjon)
 • Bidra til utvikling og sikring av prosedyrer og rutiner 
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Du har norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Det er ønskelig med erfaring fra norsk helsevesen, gjerne fra kommunehelsetjenesten
 • Du er interessert i geriatri og demens / psykisk helse
 • Du er engasjert og faglig oppdatert
 • Du har IKT-kunnskaper, og kjennskap til vårt fagsystem Gerica er en fordel.
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig.

 

 • Du har gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse
 • Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, nytenkende og løsningsorientert
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo
 • Du må ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos beboere
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med beboere, pårørende og kolleger
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lillestrøm kommune har også yrkesskadeforsikring på fritid for sine ansatte
 • Kalenderplan, med mulighet for å påvirke sin årsarbeidsplan

 

   

  Er du nyutdannet er du også velkommen til å søke stilling hos oss.

  Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss, evt så må dokumentasjonen tas med til et evt intervju