• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4604316
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 04.08.2022
Ledig stilling

Rana kommune

Sykepleier/ vernepleier/ helsefagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. gangs utlysning

Fagavdeling hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig.

Ved Utskarpen bosenter er det ledig:

 • 53% fast stilling for sykepleier/vernepleier eller helsefagarbeider, fra 01.09.2022.

Utskarpen bosenter er en liten, døgnbemannet avdeling med 10 beboere. I tillegg har personalet ansvar for pleie og praktisk bistand til hjemmeboende i nærområdet. Bosenteret har nært samarbeid med hjemmetjenesten. Vi har stort fokus på hverdagsmestring.

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:
• Pleie og praktisk bistand til hjemmeboende og beboere på bosenteret.
• Primærkontaktansvar
• Samhandling med lege, pårørende, hjemmetjeneste og andre instanser.
• Oppfølging av elever/lærlinger/studenter

 

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
• Erfaring fra medikamenthåndtering, eller være villig til å ta kurs.
• Beherske data som verktøy
• Førerkort klasse B
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
• Du er engasjert, positiv og lærevillig
• Har evne til å jobbe både selvstendig og i team.
• God arbeidskapasitet

Vi kan tilby:
• Et godt arbeidsmiljø med arbeidsglade og inkluderende kollegaer
• God arena for læring/utvikling
• Arbeid i en virksomhet i vekst og utvikling

Arbeidstid: Turnus

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi i søknaden hvis du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Sykepleiere som jobber innen 'eldreomsorg' har et ekstra lønnstilskudd.
Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.
Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Avdelingssykepleier Tina Skevik, tlf.: 95254234 eller e-post: tina.skevik@rana.kommune.no

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 17.08.2022

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4604316
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 04.08.2022