Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  14.03.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3489564
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider/pleiemedarbeider

Om avdelingen:
Glitre bofellesskap er en bemannet omsorgsbolig, organisert under seksjonen Institusjon og heldøgnsomsorg. Bofellesskapet består av 48 leiligheter, Vi har ressurspersoner innen fag og demens og jobber aktivt med kompetanseheving. Vi har fokus på daglige aktiviteter og de gode øyeblikkene for beboerne. Se flott video i annonsen for en beskrivelse av vår arbeidsdag på Glitre bofellesskap.

Kort om stillingen
Vi søker tilkallingsvikarer til å dekke sporadisk fravær. Relevante søkere til tilkallingsvikariater ansettes fortløpende.
Sommervikarer vurderes etter søknadsfristen. Vihar størst behov for sommervikarene er ukene 26 - 33.


Vi tilbyr:

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid i et godt arbeidsmiljø.
 • Opplæring og veiledning etter behov.
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving.
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling.
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplass.
 • Lønn etter kommunalt regulativ.
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
 • Rabatt på treningssentre.
 • Gratis parkering.

Krav og ønsker til deg:

 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten og demensarbeid.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å ta imot veiledning
 • Du er ansvarsbevisst, positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer
 • Du bidrar til godt arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidsplass
 • Du behersker IKT som arbeidsverktøy
 • Du har erfaring med ipad som arbeidsverktøy
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Formelle kvalifikasjonskrav:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider.
 • Pleiemedarbeidere bør ha minst 2 år teoriutdanning innenfor helsefaglig utdanning og være over 18 år.


Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.
I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.