Ledig stilling

Østre Toten kommune

Sykepleier/ vernepleier faste stillinger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Stillingene er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. Helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten står foran store og spennende utviklingsprosesser. 

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune er lokalisert i nye lokaler ved Labo sykehjem.  Det er tilgang på kantine med godt utvalg. Som ansatt i hjemmetjenesten har du tilgang til tjenestebil med tilhørende parkeringsgarasje og det er gratis ansatt parkering. Hjemmetjenesten er organisert i 3 team, og har en felles nattjeneste. Hvert team har egen leder. I tillegg er det en pasientkoordinator og vaktansvarlig i teamene som tilrettelegger for god pasientflyt i arbeidshverdagen. Det er godt samarbeid mellom korttidavdeligen, fysio- og ergoterapi tjenesten og tildelingsenheten for å sikre gode pasientforløp.

Hjemmetjenesten har mange ulike pasienter som gir våre sykepleiere nye og spennende oppgaver. Brukergruppen er mennesker i alle aldre med ulike sykepleiefaglige utfordringer.

Vi søker sykepleiere/vernepleiere i 2x100% og 1x90% faste stillinger, både nyutdannede og deg som har lengre erfaring. Turnusen er dag- og kveldsvakter og arbeid hver 3. helg. Du vil få mulighet til å påvirke din egen hverdag.

Igjennom «Ny velferd 2040» satser hjemmetjenesten på folkehelse og forebyggende innsats. Vi ønsker å bidra til å skape en felleskapskommune, der innbyggerne opplever et inkluderende lokalsamfunn og gis mulighet til å ta vare på egen helse og mestre eget liv.  Samarbeid med pårørende og frivillige står sentralt, vi tar stadig i bruk nye velferdsteknologiske hjelpemidler. 

Vi mener at «Livet leves best hjemme».

Arbeidsoppgaver:

 • Hjemmesykepleie utfra den enkeltes behov.
 • Utførelse av ulike spesialiserte sykepleie-prosedyrer.
 • Oppfølging av trygghetsalarmer og akuttmedisinske vurderinger hos pasienter med endringer i sykdomsbildet.
 • Førstegangsbesøk, vurdering og kartlegging av mestringsnivå hos pasienter.
 • Dokumentasjon og oppfølging av pasientjournal.
 • Samarbeid med fastleger, pårørende, korttidsenheten og andre kommunale instanser.
 • Primær/ sekundær ansvar for enkeltbrukere.
 • Definerte ansvarsområder i avdeling/ enhet ut fra behov, kompetanse og interessefelt.
 • Veiledning av kollegaer, sykepleiestudenter og nyansatte.  

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Autorisasjon som sykepleier/ vernepleier.
 • Førerkort klasse B. 

Ønskelige krav:

 • Erfaring fra hjemmebasert omsorg.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Persolige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Godt humør og løsningsfokus.
 • Evne til å tenke tverrfaglig, kvalitetsbevisst, effektivt og strukturert.
 • Aktiv bidragsyter i arbeids- og fagmiljø.
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar. 
 • Evne til å takle høyt arbeidstempo.
 • Lojal og pliktoppfyllende.
 • Intiativrik og interesse for fagutvikling.

Personlig egnethet vektlegges.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Ansettelser vil skje fortløpende.

Vi tilbyr:

 • Rekrutteringstillegg på kr 20.000, - for eksterne søkere

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.