Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier fast stilling

Offentlig forvaltning

Vi søker faglig engasjerte medarbeidere som setter pasienten i fokus!

Vi ser etter deg som liker å ta ansvar, har stå-på-humør og liker utfordringer i tidvis travel seksjon! Vi søker nye kollegaer som bidrar til et godt arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre som kollegaer og jobber sammen til beste for pasientene våre. ARA skal være et godt sted å være for både ansatte og pasientene våre.

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) i Vestre Viken er en av ni avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner spredt beliggende i Drammen, Konnerud, Bærum og Blakstad, og har tilbud innen avgifting, utredning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering – LAR.

Avdelingen har tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, og har i tillegg et nært samarbeid med andre private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har ca.140 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.

 

ARA Seksjon for avgiftning har nå ledig stilling for sykepleier/vernepleier i 80-100% med for tiden arbeid tredje hver helg.

ARA Seksjon for avgiftning, Drammen er en sengepost med 12 døgnplasser/12 enerom, for avgiftning, og for kartlegging av videre behandlingsbehov. Innleggelsestiden er varierende fra noen få døgn og inntil 2-3 uker. Innleggelsene er hovedsakelig frivillig, men seksjonen tar også i mot pasienter etter Helse- og omsorgstjenesteloven §10-2, §10-3 og §10-4 som omhandler tvang.

Pasientgruppen består av personer med alvorlig rus- og avhengighetsproblematikk som har behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Pasientene kan ha psykisk tilleggsproblematikk i form av angst, depresjoner, psykoseproblematikk og personlighetsforstyrrelser.  

Ved seksjonen arbeider det sykepleiere, vernepleiere, overleger, leger, psykologer, sosionomer, assistenter, miljøterapeuter, teamkoordinator og en brukerspesialist. Nye innleggelser skjer hovedsakelig på dagtid. Vi har et tidvis høyt tempo og et mangfold i arbeidsoppgaver!

Seksjonen disponerer ca. 30 årsverk. Personalansvaret tilligger seksjonsleder. Seksjonen har et utstrakt samarbeid med andre behandlingsseksjoner innen rus og psykisk helsevern, somatiske sykehusavdelinger og med den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Seksjoner i ARA forventer relokasjon i løpet av fra 2025 - i forbindelse med nytt sykehus i Drammen og arbeidet med videreutvikling og lokalisering av øvrig tilbud i ARA utenfor nytt sykehus.

Velkommen som søker ved ARA Drammen!


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Videreutdanning eller påbegynt videreutdanning i rus eller psykisk helsearbeid er ønskelig
 • Gode IT-ferdigheter
 • Førerkort klasse B 
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig

I tillegg mener vi det er en fordel om du har:

 • Kjennskap til DIPS, PLO og MetaVision
 • Erfaring fra arbeid innen rus og avhengighet, og/eller psykisk helse
 • Erfaring fra somatikk 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har gode samarbeidsevner og godt humør
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Har evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • Liker et tidvis høyt tempo og varierte oppgaver
 • Er ansvarsbevisst og har et sterkt faglig fokus
 • Kan jobbe selvstendig, men også være en positiv bidragsyter i team
 • Er robust og takle utfordrende situasjoner

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Årlige fagdager for ansatte i avdeling for rus og avhengighet
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035