• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  21.04.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3704312
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider, Ytteren sykehjem (2021/163)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca 400 dyktige medarbeidere.
Nå vil vi ha deg med på laget!

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre sykehjem og hver time teller i våre korttidsavdelinger. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Rana kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.
Vi ser frem til å høre fra deg!

I avdeling for institusjonstjenester, er det ved Ytteren sykehjem ledig fra dags dato:

 • 100 % fast stilling for sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider.

Ytteren sykehjem har 20 plasser med følgende inndeling:
• 10 somatiske sykehjemplasser
• 4 demensplasser for personer med vedvarende alvorlig grad av adferd eller psykologiske symptomer, som gjør det nødvendig med særskilt oppfølging eller utredning.
• 6 plasser for fysiske funksjonelle personer med demenssykdom.

Det er en faglig spennende avdeling og vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har beboeren i fokus!

Vi søker etter en person som er pasientorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad.

Kvalifikasjoner
• Norsk autorisert sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider.
• Sykepleierstudenter som er ferdig utdannet våren 2021 oppfordres til å søke, En evt. tilsetting skjer da med forbehold om godkjent utdanning og autorisasjon.
• Videreutdanning innen demensomsorg, alternativt spesiell interesse for fagområdet demens
• Arbeidserfaring fra demensavdeling er en fordel.
• Beherske data som verktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig for å utøve yrket forsvarlig. 
• Gyldig politiattest ved tiltredelse jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Personlig egnethet:
• Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk
• Du trives i møtet med pasienter og pårørende
• Evner å se faglige utfordringer i møte med utfordrende adferd
• Ha evne til å jobbe selvstendig og i team
• Interesse og kompetanse om veiledning, motivering og opplæring
• Evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og strukturert
• Du er en bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
• Internundervisninger og faglig oppdatering
• Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: 3-delt turnus, med arbeid hver 3.helg.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuell intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkere oppgi om de også vil stå som søkere på andre ledige stillinger.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Avdelingssykepleier Sandra Lupsic, 95254118 / 97125112
epost: sandra.lupsic@rana.kommune.no

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link denne side.

Søknadsfrist: 21.04.2021

 

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  21.04.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3704312
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune