Sykepleier/vernepleier bofellesskap psykiatri

Stavanger Kommune

Er du på jakt etter en givende og spennende jobb som sykepleier eller vernepleier, så har du sjansen nå! 

Vi har to sykepleiere fra før, og vi trenger en til sykepleier eller vernepleier med på laget.

På Gullspennå jobber vi med å finne de gode relasjonsarenaene og bistå beboerne med å bygge praktiske og sosiale ferdigheter som de trenger for å klare dagliglivet. Jobber du på Gullspennå så er du så heldig at du får muligheten til å bruke dine hobbyer, interesser og ferdigheter i samhandling med beboerne.

Gullspennå gir et botilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Bofellesskapet ligger inn under virksomheten Bo og Aktivitet Psykisk helse. Virksomheten består av 20 bofellesskap innen psykisk helse og ROP. Vi er et samlet og sterkt fagmiljø som har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag.
Vår visjon er: Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter.  

Hos oss ønsker vi å utvikle gode medarbeidere og trivelige fellesskap gjennom våre verdier som er relasjon, trygghet og vekst.

Arbeidsoppgaver:

Som sykepleier eller vernepleier på Gullspennå vil mesteparten av arbeidshverdagen din være i direkte kontakt med beboere og du vil jobbe målrettet miljøterapeutisk ut ifra tiltaksplaner og ukeplaner som gjelder for den enkelte beboer. Dette kan dreie seg om samtaler, forskjellige aktiviteter og hjelp til å holde leiligheten i orden. Noen beboere trenger også litt bistand i forhold til personlig hygiene og matlaging. Du jobber Recovery-orientert, noe som innebærer at du støtter beboerne i å utvikle og ta kontroll over egne liv. 

Du får ansvar for å vurdere og kartlegge fysisk og psykisk helse, og sette i verk tiltak ut ifra dette. Du vil ha kontakt med andre instanser som for eksempel pårørende, spesialisthelsetjeneste, fastlege og helse og velferdskontor. Du har ansvar for legemiddelhåndtering i boligen og opplæring av ansatte, i samarbeid med to andre sykepleiere. En del av arbeidshverdagen er også dokumentasjon og planarbeid i vårt journalsystem.

Som sykepleier eller vernepleier er det naturlig at du veileder andre ansatte og studenter. Du har også et ekstra ansvar for fagutvikling og kvalitet på tjenestene i bofellesskapet, i samarbeid med avdelingsleder. 

Kvalifikasjoner:

Til denne stillingen kreves det autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. Det er en fordel med erfaring fra jobb innen psykisk helse, men det er ikke et krav. 
Du må fremlegge gyldig politiattest ved ansettelse, ikke eldre enn tre måneder.
Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Dokumentasjon må legges ved søknaden. 
Vi disponerer bil og drar ut på utflukter sammen med beboerne våre. Vi ser derfor gjerne at du har førerkort kl. B.

Personlige egenskaper:

Du er ansvarsfull og nøyaktig
Du er robust og trygg på deg selv, slik at du tåler å stå i krevende situasjoner over tid. 
Du er god på kommunikasjon, har gode relasjonsferdigheter og trives med å jobbe med mennesker
Du liker å jobbe i team, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
Du er engasjert og en aktiv bidragsyter. 
Du er kreativ, endringsvillig og løsningsfokusert
Du er lærevillig og har interesse for brukergruppen

Vi tilbyr:

Vi tilbyr fast 100% stilling, i turnus med arbeid hver fjerde helg. På Gullspennå blir du en del av et fellesskap med mange engasjerte og faglig dyktige ansatte, som støtter og veileder hverandre. Vi verdsetter en kultur hvor medarbeidere  og leder involverer hverandre og betrakter det som en styrke å løse oppgavene i fellesskap. Vi er opptatt av at du skal kunne utvikle deg både faglig og personlig og du vil få tilbud om kurs, kompetanseheving og veiledning. Stavanger kommune har gode forsikrings og pensjonsordninger, samt hjem-jobb-hjem ordning.

Lønn:

Sykepleier stillingskode 717400, årslønn 411 400 - 515 600 etter ansiennitet + 12 000,- i turnustillegg (100% stilling)

Vernepleier stillingskode 645500, årslønn 411 400 – 515 600 etter ansiennitet  + 12 000,- i turnustillegg (100% stilling)