Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Sykepleier - Vernepleier

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Å være ansatt hos oss innebærer å ha primærkontaktansvar for egne pasienter, utarbeide behandlingsplan og bidra til at våre pasienter får behandling preget av kontinuitet og kvalitet.

Ved Senter For Psykisk Helse og Rus, post 3B, søker vi etter

Sykepleier eller vernepleier i vikariat 01.09.24-01.02.2525 i en 70-80% natt-turnus,

Du vil gå ansvarsvakter og være teamansvarlig både på kveld og dag, arbeid mer enn hver 3. helg må påregnes i perioden.

Senter for Psykisk Helse og Rus består av psykiatrisk akuttmottak og 6 døgnposter. Vi jobber i tverrfaglige team og behandler personer over 18 år med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Her inngår diagnostisk utredning, igangsetting av behandling og overføring til passende oppfølgende instans i første- og/eller andrelinjetjenesten. I klinikken jobber vi systematisk med å redusere bruk av tvangsmidler. Vi tilbyr blant annet samtaleterapi, miljøterapi, psykoedukasjon og medikamentell behandling. I tillegg har vi et bredt utvalg av aktiviteter som musikkterapi, verksted, sanserom og fysiske aktivitetsgrupper med mer.

Vi søker deg som er:

  • Strukturert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
  • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter
  • Evne til å håndtere stress og ha et godt overblikk i krevende situasjoner

Du må være autorisert sykepleier/vernepleier og helst ha erfaring med psykisk helsearbeid – gjerne fra akuttpsykiatri, DPS eller psykisk helsearbeid i bydel/kommune.
Videreutdanning i psykisk helsearbeid er en fordel. Personlig egnethet vektlegges. Det vil bli gitt individuelt tilpasset opplæringsprogram for stillingen.

Arbeidsmiljøet vårt er inkluderende, stimulerende og utviklende. Vi har per i dag en jevn kjønnsfordeling. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og det er gode muligheter for faglig utvikling. Det tilbys veiledning på tvers av postene hver uke.

Vi tilbyr:

  • Lønn etter overenskomst
  • God pensjonsordning i KLP
  • Gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.