Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier / Vernepleier

Offentlig forvaltning

Sikkerhetsseksjon 1 søker handlekraftig og tydelig sykepleier/vernepleier med solid fagbakgrunn som ønsker å være en del av et engasjerende fagmiljø.

Seksjonen har nå en ledig nattstilling for fagperson med rett kompetanse, som ønsker å jobbe (for tiden) natt og hver 3. helg. Vi søker etter sykepleier eller vernepleier - gjerne med videreutdanning innen psykisk helse/rus og med realkompetanse fra psykiatrien. 

Som medarbeider hos oss får du tilgang på et sterkt fagmiljø med fokus på tverrfaglighet, samt trygg og kvalitetssikret pasientbehandling. Vi har høy kompetanse innen sikkerhetspsykiatri, aggresjon- og voldsproblematikk, samt integrert miljøterapi. Opplevd trygghet for personal og pasienter vektlegges. 

Sikkerhetsseksjon 1 er en av ti funksjonsinndelte døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling og holder til på Kalnes i Sarpsborg kommune. Sikkerhetsseksjon 1 har åtte sengeplasser og samarbeider nært med sikkerhetsseksjon 2 og øvrige seksjoner i avdelingen. 

Sikkerhetsseksjonene tar i mot pasienter som har behov for utredning og behandling innen sikkerhetspsykiatri. Sikkerhetsseksjonene har en spesialistfunksjon innenfor retts- og sikkerhetspsykiatri, og tilbyr behandling til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk etter pakkeforløp sikkerhetspsykiatri. Vårt samfunnsoppdrag er å gi behandling til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som i tillegg trenger høyt sikkerhetsnivå for å verne samfunnet. 
Behandlingen foregår i et kontrollert og støttende miljø, og inneholder en kombinasjon av miljøterapi, legemiddelbehandling, samtaleterapi, fysisk aktivitet og familiearbeid. Seksjonen samarbeider tett med andre nivåer i helsevesenet og påtalemyndigheten for å sikre en trygg stabilisering og rehabiliteringsprosess. 

Seksjonen ledes av seksjonsleder og er tverrfaglig sammensatt med blant annet overlege, sosionom, psykologspesialist og godt kvalifisert miljøpersonell.

Som en del av Sikkerhetsseksjon 1 inngår du i et tverrfaglig team rundt pasientbehandlingen. Teamet følger pasientene i hele behandlingsforløpet og er viktige fagpersoner i samarbeid med kommuner og andre helseforetak. Pasientene hos oss er dømt til behandling eller innlagt på tvungen psykisk helsevern. 

For å trives hos oss bør du være robust, tåle å stå i krevende situasjoner sammen med kollegaer og finner mestring i å hjelpe pasienter med et komplekst sykdomsbilde og voldsproblematikk. Er du i tillegg faglig engasjert, tydelig og flink med mennesker er du rett person for oss. Vi har et godt arbeidsmiljø som spiller en viktig rolle i miljøterapien.
 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/vernepleier med norsk autorisasjon 
 • Erfaring med pasienter med alvorlig psykisk lidelse
 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Kjennskap til DIPS som verktøy i pasientbehandling 
 • Fysisk og mentalt skikket til å håndtere pasienter ved situasjoner med utagering
 • Du må være trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjonen til andre
 • Du må være faglig engasjert, positiv, fleksibel og innstilt på å bidra til å finne løsninger

Personlige egenskaper:

 • Interesse for fagområdet retts - og sikkerhetspsykiatri
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • Du er bevisst bidragsyter til et godt arbeidsmiljø og har godt humør
 • Du er ansvarsbevisst, beslutningsdyktig, lojal og målrettet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

På grunn av utfordrende og fysisk krevende situasjoner som kan oppstå med pasientgruppen, legger vi vekt på evne til å håndtere slike situasjoner.

Vi tilbyr:

 • Ekstra fridager og kronetillegg for ansatte i sikkerhetsseksjonen
 • Ønsketurnus
 • Velferdsordninger
 • Regelmessige fagdager i turnus
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Faglig og personlig utvikling, organisert trening i MAP, internundervisninger og veiledninger

____________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.