Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/Vernepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i hele Agder. Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet. Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. 

Ved vår døgnenhet på Byglandsfjord har vi ledig følgende faste stillinger som sykepleier/vernepleier:

 • 71 %, for tiden kveld/dag og 3. hver helg +  1 ekstra helg hver 12. uke.
 • 16 %, for tiden 3. hver helg.
 • 21 %, for tiden 3. hver helg, dag/kveld.

Ved interne ansettelser - kan andre stillingsstørrelser og stillingsforhold bli aktuelle.

Søkere bes spesifisere hvilken/hvilke stillinger man søker på i prioritert rekkefølge.

Døgnenheten ved Byglandsfjord befinner seg i naturskjønne omgivelser ved inngangen til Setesdal. Enheten har 15 døgnplasser og gir tverrfaglig spesialisert behandling til pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP pasienter) i inntil 6 måneder. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt med psykolog-, medisin- og sosialfaglig. Behandlingstilbudet består av behandlersamtaler, Seeking Safety basert gruppeterapi, rus- og livsmestringssamtaler, miljøterapi, fysisk aktivitet, friluftsliv og medikamentell behandling. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie/vernepleie
 • Erfaring med å jobbe med pasienter med rus- og psykiske lidelser prioriteres. I tillegg ønskes relevant etter- og videreutdanning innen rus/psykiatri.
 • Det er ønskelig med erfaring på å jobbe med grupper.
 • Gode norske språkferdigheter
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en engasjert kollega som er målbevisst, jobber strukturert og er opptatt av pasientsikkerhet. Du må like å jobbe i et tverrfaglig arbeidsmiljø og ha en løsningsorientert tilnærming. Ved Byglandsfjord har vi fokus på fysisk aktivitet, du bør derfor like å være fysisk aktiv og glad i friluftsliv, på en motiverende måte.

Vi tilbyr:

 • Rus og avhengighetsmedisin er et fag i utvikling. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet.
 • Miljøgruppa vår har erfaring fra forskjellige fagfelt. Jobben er varierende og innholdsrik. 
 • Muligheter til å bidra i ulike arbeidsgrupper i et tverrfaglig miljø.
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner.
 • God pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Lønn etter avtale.