Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sykepleier/vernepleier

Vi har ledig to 100% stillinger som vernepleier/sykepleier i ROP ambulerende oppfølgingstjeneste: Miljøavdeling. Det er ønskelig med videreutdanning innen rus og psykisk helse-feltet, eller i kognitiv terapi. Virksomheten er nylig sammenslått og har i underkant av 45 årsverk med bred faglig sammensetning. Tjenestene som samles i den nye virksomheten er Housing first, miljøtjenesten/miljøterapeut rus ved Rehabiliteringsseksjonen, og OBS teamet. OBS teamet drives sammen med Helse Stavanger HF. Målet er å sikre at brukerne får tjenester tilpasset sine behov, og hindre at brukere "faller mellom stoler" Stillingene som nå er ledige ligger til miljøtjenesten. Arbeidssted er pr. dags dato Kongsgata 47/49. Det jobbes med å finne samlokaliserte lokaler for virksomheten. Nytt arbeidssted må derfor påregnes. 

Kvalifikasjoner:

Bachelor i vernepleier eller sykepleie

Videreutdanning innen rus og psykisk helsearbeid er en fordel

Videreutdanning innen kognitiv terapi er en fordel

Førerkort klasse B

Erfaring fra spesialist og kommunehelsetjeneste er en fordel

Erfaring med arbeid med mennesker med utfordringer relatert til rus og psykisk helse er ønskelig

Dersom annet morsmål enn norsk må dokumenteres minimum språknivå B2

Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål

 

Personlige egenskaper:

Engasjement for målgruppen

Opptatt av god kvalitet i tjenestene

Opptatt av positivt endringsarbeid til det beste for brukerne, ønske om å bidra i endringsprosesser

Gode samarbeidsevner

Gode kommunikasjonsferdigheter

Gode relasjonsskapende egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

 

Vi tilbyr:

Tverrfaglig arbeidsmiljø

Spennende arbeidsoppgaver der ingen dager er like

Gode kollegaer

Fleksitid

Hjem - jobb -hjem avtale

Gode pensjons og forsikringsordninger

Lønn etter gjeldende overenskomst