• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5710560
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 27.06.2024
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Sykepleier - vernepleier psykisk helsetjeneste

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

En av våre dyktige ansatte går av med pensjon og vi søker derfor etter en syke - vernepleier som vil jobbe sammen med oss i seksjon Bolig psykisk helse. Seksjonen ligger i Virksomhet PHR som også innbefatter Mestringssenteret, Kongsberghjelpa, Friskliv m.m.

Ansatte i boligen består av sykepleiere, vernepleier, sosionom, spesialhjelpepleiere og assistenter, som gir tjenester etter enkeltvedtak i to bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser. Psykososial rehabilitering og recovery-tankegangen er bærebjelken for samarbeidet med brukere av tjenesten.

Arbeidsoppgavene innebærer oppfølging etter vedtak, direkte brukerkontakt og miljøterapeutiske tiltak, ansvar for utarbeidelse av tiltaksplaner og koordinering av tjenester, koordinator for individuell plan, tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, legemiddelhåndtering. 

Kort om stillingen

 • Fast 100 % stilling med todelt turnus i kalenderplan. Langvakter og arbeid hver 4. helg. 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø!
 • Et fagmiljø med stort fokus på kompetansehevning, veiledning, opplæring
 • Et lederteam med fokus på fag, kvalitet og kompetanse
 • En arbeidsplass i kontinuerlig utvikling og med fokus på en helsefremmende arbeidsplass
 • Gode pensjonsordninger og gruppelivsforsikringer
 • Gratis parkering
 • Lønn etter tariff, konkurransedyktig lønn. Sykepleier/ vernepleier under 10 års ansiennitet gis et tillegg på 15 000/ over 10 års ansiennitet et tillegg på 25 000.

Vi søker deg som

 • er robust og har gode samarbeidsevner
 • er positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer
 • bidrar til godt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplass
 • har gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon/ behersker IKT som arbeidsverktøy
 • ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid 

 Formelle kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/ vernepleier
 • De som tar eksamen våren 2024 kan søke stillingen
 • Krav om arbeidserfaring fra psykisk helsetjeneste og brukergruppen
 • Sertifikat på bil

Det er svært viktig at du er personlig egnet til å jobbe med brukergruppen!

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5710560
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 27.06.2024