Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Avdelingen har enheter lokalisert nært opp til de somatiske avdelingene i både Arendal og Kristiansand. Avdelingen er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus.

Enhet for sikkerhetspsykiatri er en døgnenhet i Kristiansand med 10 plasser, hvor pasienter med alvorlig psykiske lidelser blir behandlet. Enhetens ansvarsområder omfatter utredning, behandling, voldsrisikovurdering og håndtering- samt ivaretakelse av samfunnsvernet i tilfeller hvor pasienten er på dom til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Våren 2023 flyttet enheten til Nybygg psykisk helse Kristiansand (NPK). PSA seksjon Kristiansand består av 7 enheter. Tilbudet skal være i tråd med Agders befolkning sitt behov for psykiatri, være et bærekraftig og moderne sykehus preget av høy faglig kompetanse.


Vi har ledig følgende stillinger:

  • 100 % st. fast som spesialutdannet sykepleier/sykepleier/vernepleier/vernepleier m/spesialutdanning, arbeid p.t. natt m/arbeid p.t. 3. hver helg og mulighet for 3 dagvakter hver 6. uke. 

For stillingen må man beregne to ekstra helger i året.

Ved internt opprykk kan andre stillingsprosenter/stillinger bli ledige, vennligst oppgi i søknaden om dette kan være av interesse.

Tiltredelse etter avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

  • For stillingen kreves autorisasjon som sykepleier/vernepleier
  • For stillingen er det ønskelig med erfaring med psykisk helsearbeid.
  • Spesialutdanning ønskelig, men ikke noe krav
  • Grunnleggende IKT kunnskap og gode dokumentasjonsferdigheter.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en engasjert medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner. Grunnet arbeidets art ved sikkerhetsenheten trenger avdelingen robuste medarbeidere med god fysisk og psykisk helse. Det er viktig at du arbeider selvstendig og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeid. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega som evner å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver. Vi ønsker oss en medarbeider som har gode samarbeidsevner og som trives med å arbeide tverrfaglig og som bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet. 

Vi tilbyr:

  • Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Arbeidsmiljøet vår er preget av respekt og vi utvikler sammen en arbeidsplass og et sykehus vi er stolte av. Hos oss får du god opplæring, introduksjonskurs og god oppfølging som nyansatt.
  • Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass med mange muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr kompetanseheving og utdanning ved vårt sykehus.
  • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP (2 % pensjonstrekk) og dette gir rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst, eget sikkerhetstillegg.