Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/Vernepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling rus og avhengighet (ARA) er inndelt i fem poliklinikker og fire døgnseksjoner. Alle seksjoner er regulert etter lov om spesialisthelsetjenester og tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Et hovedmål for ARA er å kunne tilby nyttige og virkningsfulle spesialisthelsetjenester til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Tjenestene skal planlegges og gjennomføres i tett samarbeid og forståelse med pasienten, pasientenes nære relasjoner og kommunale tjenester. 

ARA Elvestad døgn tilbyr utredning og behandling for pasienter over 18 år med rusproblematikk, ofte gjerne i kombinasjon med andre psykiske lidelser. Vi har tre sengeposter, med totalt plass til 18 pasienter. Pasientene er inneliggende i 3-6 måneder. Vi holder til i idylliske og naturnære lokasjoner langs Glomma i Nes kommune. 
Vår behandling innebærer miljøterapi, samtaleterapi, gruppeterapi, samt ukesprogram med aktiviteter som ridning, friluftsliv, svømming, kreative grupper, trening og utflukter. Målet er å tilrettelegge for å kunne skape en endring av både rusmønster og livsstil. Vi er opptatt av å se enkeltmenneske for å kunne gi en tilpasset behandling ut i fra pasientens behov og forutsetninger. Vi ønsker å tilby pasientene erfaringer som fører til læring, mestring og utvikling på veien mot et rusfritt liv. 

Vi utreder innen for psykiske lidelser som blandt annet ADHD, bipolar lidelse, personlighetsproblematikk, rus- og avhengighetslidelser, psykoselidelser og PTSD. ARA Elvestad har mange profesjoner som samarbeider på tvers for å kunne tilpasse hver enkelt pasient sine behov. Vi har ukentlig TSB møter, refleksjonsmøter og fagmøter for at de ansatte skal kunne utvikle seg faglig. 

Vi ser etter en medarbeider som ønsker å jobbe i tverrfaglige team hvor fokuset er å ha pasienten i sentrum for å kunne tilby et helhetlig behandlingsforløp.

Vi har en ledig 100 % stilling som sykepleier/vernepleier for tiden i 2 delt turnus (dag/kveld) med arbeid hver 3. helg ved ARA Elvestad døgn.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier/vernepleier
  • Erfaring fra arbeid innenfor døgnenheter med tilbud til pasienter med avhengighetsproblematikk eller psykisk helsevern
  • Førekort klasse B

Personlige egenskaper:

  • Evne til å etablere trygge relasjoner 
  • Være løsningsfokusert
  • Liker å jobbe i team, men også selvstendig 
  • Være tilpasningsdyktig
  • Interesse innenfor faget med rus- og avhengighetsproblematikk, samt psykiske lidelser
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø med mulighet for utvikling
Muligheten for gode erfaringer med tverrfaglige samarbeid på tvers av profesjoner
Muligheten for å følge pasientene gjennom deres behandlingsforløp
Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbiletter m.m 
Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst 
Mulighet for deltakelse i ulike utvalg og arbeidsgrupper som er med på å utvikle ARA