Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/Vernepleier

Offentlig forvaltning

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (TSB) i Halden, søker etter ny medarbeidere som ønsker å jobbe med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av personer med rusavhengighet. Vil du bli en del av vårt team? 

TSB Halden er en av 5 ruspoliklinikker i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Sykehuset Østfold. Teamet er tverrfaglig sammensatt med lege, psykologer, vernepleiere, sosionomer og helsesekretær. Vi er samlokalisert med psykisk helsevern og barne- og ungdomspsykiatrien på Haldenklinikken

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/Vernepleier med norsk autorisasjon
 • Videreutdanning i rus og/ eller psykisk helsearbeid er ønskelig, men ikke et krav
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Må inneha førerkort for personbil

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon, evne til grensesetting og tydelighet
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • fleksibel og kreativ i møte med kollegaer og pasienter
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • kompetent og trivelig arbeidsmiljø
 • Engasjerte kolleger i et eget LAR team
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.