Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier/Vernepleier

Offentlig forvaltning

Vardafjell boliger er organisert under virksomhet hjemmetjenester og korttidsopphold i enhet for oppfølgingstjenester. Oppfølgingstjenester består av miljøarbeidertjeneste, oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse - samt vardafjell boliger. Enheten er kontinuerlig under utvikling - og vi er nå på jakt etter sykepleier/vernepleier som ønsker å arbeide sammen med oss på vardafjell boliger. 

Vi er på jakt etter en person som er bidragsyter til godt arbeidsmiljø, samarbeider godt og som er glad i å ta ansvar. 

Vardafjell boliger ligger øst i Haugsund og er en avdeling som gir hjelp til mennesker med ulike funksjonshemminger, i form av praktisk bistand og personlig hjelp. Tjenestemottakerene er fra 30 - 60 år, har egne leiligheter og disponerer et trivelig fellesareal.

Sykepleier/vernepleier er en del av et team sammen med andre sykepleiere, fagarbeidere og assistenter. Sykepleier/vernepleier har ansvar for at tiltak og faglige planer utarbeides, følges og evalueres.

Ønsket erfaringsbakgrunn er:
arbeid med somatisk pleie, veiledning/motivering og psykiatri.
arbeid med fysisk funksjonshemming

Kvalifikasjoner:

Bachelor i sykepleie/vernepleie med gyldig norsk autorisasjon.  
Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
Tilsetting i stillingen krever tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som er:
 - faglig engasjert
 -brukerorientert
 -opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende
 -positiv og kreativ
 -initiativrik og løsningsorientert
 
Du har:
-god evne til etisk og faglig refleksjon 
-godt klinisk blikk
 
Du kan:
 -fungere godt i team, men kan også jobbe selvstendig
 -ta imot veiledning

Vi tilbyr:

100 % fast stilling med arbeid for tiden hver 3. helg.
Lønn fastsatt etter gjeldende tariff og avtaler.

Startpakke for sykepleier og vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr 20 000, samt ytterligere kr 20 000 dersom sykepleier eller vernepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år jf. retningslinjer for startpakke.

God seniorpolitikk.
Fokus på HMS-arbeid.