Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Sykepleier / vernepleier

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) en høyt prioritert del av virksomheten. Vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, utvikling av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt.

Sykehuset har samlet virksomheten i et Senter for psykisk helse og rus, der forskning og fagutvikling er integrert i den kliniske driften. Senteret omfatter døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende senter for psykisk helsevern og rusbehandling med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver og høyt tempo, og må kunne jobbe godt både selvstendig og i tverrfaglige team. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og vi legger vekt på trivsel og faglig utvikling.

I FACT Gamle Oslo har vi i perioden 16.12.2023 til 08.09.2024 et ledig 100 % vikariat som sykepleier/vernepleier.

FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment /fleksibelt aktivt oppsøkende behandling) er en tjenestemodell der kommune og spesialisthelsetjeneste samarbeider tett om å gi tjenester til pasienter og har som mål å gi et helhetlig behandlingstilbud. Modellen kombinerer to metoder for oppfølging. Intensiv teambasert oppfølging i kriser og ustabile perioder, og regelmessig oppfølging fra behandler i teamet i stabile perioder (case-management). FACT er en fleksibel modell. Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet i tverrfaglig team med medarbeidere både fra bydel og DPS. Oppfølging og behandling skjer uavhengig av tradisjonelle skiller mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.

Teamet leverer i utgangspunktet alle basistjenester på dagtid. Teamet henvender seg til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, men også kombinert med rusavhengighetstilstander med behov for sammensatte tjenester. Teamet har som oppgave å gi integrert behandling av rus- og psykisk lidelse, og somatisk sykdom, samtidig støtte den enkeltes bedringsprosess i en vanskelig livssituasjon der arbeid, familie, fritid og bolig er sentrale tema i oppfølgingen. Teamet består av teamleder, merkantil-ansatt, sosionom, sykepleiere, vernepleier, ergoterapeut, erfaringskonsulent, IPS, musikkterapeut, lege i spesialisering, psykolog og psykiatere. Vi har lokaler i Hedmarksgata 23.

Arbeidsoppgaver:

 • Behandle og følge opp pasienter etter FACT-modellen
 • Tett samarbeid med de andre team-medlemmene
 • Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk
 • Bo-oppfølging og vurdering av psykisk helsetilstand
 • Medikamentell oppfølging, herunder depot-injeksjon og medisinutlevering
 • Oppfølging av somatisk helse
 • Fremme samarbeid med spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og samtidig representerer begge tjenestene
 • Utarbeide og følge opp ansvarsgrupper, IP og behandlingsplan

Kvalifikasjoner:

Sykepleier / vernepleier

Ønskelig med:

 • Erfaring fra arbeid med alvorlig psykiske lidelser
 • Erfaring fra arbeid med rus
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og journalsystemet DIPS
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet bli vektlagt
 • Redelig og ansvarsbevisst
 • Være fleksibel og like å jobbe tverrfaglig
 • Være positiv, initiativrik og løsningsorientert
 • Engasjement, evne og vilje til nytenkning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode samarbeidsevner, samtidig ha evnen og trives med å jobbe selvstendig
 • Evne til å prioritere og ta ansvar i en travel hverdag

Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Du vil få god pensjonsordning i KLP og vi har sosiale ordninger tilsvarende statlige helseforetak. Sykehuset tilbyr deltakelse i et aktivt bedriftsidrettslag og gode velferdsordninger.