Ledig stilling

Tønsberg kommune

Sykepleier/Vernepleier

Offentlig forvaltning

Er du en stolt vernepleier eller sykepleier som er lidenskapelig opptatt av at mennesker har rett til å bestemme over og i eget liv? Er du en aktiv bidragsyter til at de som er rundt deg skal ha en meningsfull og aktiv hverdag hvor de får brukt sine ressurser og styrker? 

Da er vi ute etter deg! 

Vi i Henrichsdammen 33 søker etter vernepleier eller sykepleier til 100% fast stilling, med langvakter i turnus og arbeid hver 4. helg. 

Det bor 8 tjenestemottakere i Henrichsdammen 33 som trives med aktiviteter som fotball, turer, fritidsklubber og mye mer. Kommer du for å jobbe sammen med oss er du så heldig å få være med på alt dette. 

Henrichsdammen 33 er en bolig som gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsvariasjoner og utviklingshemning. Vi skal tilby tjenester til mennesker som trenger veiledning til å mestre hverdagen, hvor brukermedvirkning, og et aktivt liv er viktige verdier i vårt arbeid. Vi skal hele tiden jobbe for å finne løsninger for at våre tjenestemottakere skal ha en meningsfylt hverdag etter egne ønsker og behov. Hvis du trives med ulike utfordringer, evner å skape god relasjon til tjenestemottakere, pårørende, verge, er du den vi vil ha med på laget. 

Du vil treffe en personalgruppe som kjenner de som bor her og deres nettverk godt. Har du lyst til å være med og sette sammen byggeklossene for at dette skal bli et godt sted å bo, et fantastisk sted og jobbe, med god fagkunnskap og mye latter i arbeidsmiljø? Søk da vel! 

 

Kvalifikasjonskrav 

 • Norsk autorisasjon som vernepleier eller sykepleier. 
 • Digitale ferdigheter. 
 • Gyldig politiattest må leveres før ansettelse. 
 • Førerkort klasse B. 

 Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring med mennesker som har funksjonsvariasjoner, utviklingshemning og psykiske lidelser. 
 • Veiledningskompetanse. 
 • Faglig oppdatert og engasjert. 
 • Tålmodig, rolig, mild og vennlig. 
 • Løsningsorientert. 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Fleksibel og positiv innstilling. 
 • Strukturert og ansvarsbevisst. 
 • Viser raushet for tjenestemottaker og deres pårørende. 
 • Personlig egnethet vektlegges. 
 • Utøve et godt medarbeiderskap. 
 • Bidragsyter til et utviklende arbeidsmiljø. 

 Hovedarbeidsoppgaver 

 • Yte praktisk bistand og opplæring i tråd med gjeldende lover, vedtak og rutiner. 
 • Dokumentasjon og bruk av fagsystemet CosDoc. 
 • Hjelpe til med drift og vaktbok med bruk av vaktboksystemet Gat.  
 • Sørge for at prosedyrer og tiltak holder nødvendig faglig kvalitet og er i tråd med etiske retningslinjer. 
 • Oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering og helseoppfølging. 
 • Utarbeide, følge opp og evaluere mål og tiltak i henhold til tiltaksplaner og prinsipper for målrettet miljøarbeid. 
 • Ha ansvar for veiledning og opplæring av ansatte med og uten helsefaglig kompetanse. 
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og øvrige interne og eksterne instanser. 
 • Bidra til å utvikle en profesjonell, faglig og god standard. 
 • Koordinatoransvar for tjenestemottakere. 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø. 
 • Samarbeid på tvers av avdelingene.

Vi tilbyr: 

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale. Grunnlønn som tilsvarer 8 års ansiennitet for nyutdannet sykepleier og vernepleier. 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • En ledelse som jobber målrettet mot et godt arbeidsmiljø. 
 • Turnus med fortiden langvakter 12,5 timer hver 4.helg og ukedager. Turnusendringer kan forekomme.  

 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig ihht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette. 
 
Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.